Meketre

Meketre byl kancléřem a představeným pokladnice v dobách Mentuhotepa II. a Mentuhotepa III.[1]

Jeden z dřevěných modelů z Meketreovy hrobky

Jeho hrobka se nachází poblíž Dér el-Bahrí a jedná se o nejnákladnější nekrálovskou hrobku z této doby, její architektura se podobá hrobkách typu saff v Tárifu. Před vlastní hrobkou se nachází dvůr se vstupy do hrobek tří Meketreových sloužícíchh, na konci dvora je pak ve skále vytesaný vstup do hrobky samotného majitele.[2]

Nejznámějším nálezem z této hrobky jsou dřevěné modely, nalezené v nevykradeném sedábu, představující např. řemeslnické dílny, flotilu nebo úkon sčítání dobytka.[3]

Reference

  1. Arnold 1991:6-7.
  2. Maříková Vlčková 2009:199.
  3. Wilkinson 2007: 105-106.

Literatura

Arnold, D. 1991: Amenemhet I and the Early Twelfth Dynasty at Thebes. In: Metropolitan Museum Journal. Vol. 26.

Maříková Vlčková P. 2009: První přechodné období a Střední říše, in: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů, Praha: Libri.

Spanel, Donald B. 1985. Ancient Egyptian boat models of the Herakleopolitan Period and Eleventh Dynasty. Studien zur Altägyptischen Kultur 12, 243-253.

Wilkinson, T. 2007: Lidé starého Egypta, Praha: Mladá Fronta.