Meretites I.

Meretites I. byla manželkou faraona Chufua. Jejími potomky byli korunní princ Kawab a princezna a pozdější královna Hetepheres II. Nevyřešenou otázkou zůstává, zda jejím synem byl také faraon Radžedef. [1]

Pyramida G1a

Pro Meretites I. byla vystavěna pyramida poblíž pyramidy Chufuovy v Gíze, a jde o jednu ze tří pyramid Chufuových královen. Jedná se o nejsevernější z těchto pyramid, s pohřební komorou vytesanou ve skále. Sarkofág zde však nebyl nalezen, pouze zlomky čediče, pocházejícího pravděpodobně z dlažby.[2]

Zádušní chrám a nepravé dveře

Dochovaly se též pozůstatky jejího zádušního chrámu, který stál před východní stěnou pyramidy. V jeho centru stála kaple se dvěma nikami v západní stěně. Byly zde nalezeny dvoje nepravé dveře, na kterých je zmíněno její jméno a podle níž byla identifikována jako majitelka komplexu.[2]


Reference

  1. Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.
  2. 2,0 2,1 Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.

Literatura

Araújo, L. M. de 1995 : Nova descoberta no Egipto: a pirâmide de Meritites, O Casapiano, Lisboa 421, 5.

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Gundacker, Roman 2008. Ein Beitrag zur Genealogie der 4. Dynastie. Sokar 16, 22-51

Hassan, Ali 1997. The queens of the Fourth Dynasty. Cairo: Supreme Council of Antiquities.

Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.