Min

Jméno

Min byl jedním z nejstarších staroegyptských bohů. Byl především bohem plodnosti a vegetace. Význam jeho jména není jasný.[1]

Ikonografie a sféry vlivu

Min bývá zobrazován jako člověk, a to v ityfalické podobě, s korunou se dvěma dlouhými pery na hlavě. K jeho dalším atributům patří také nejasný předmět, vypadající jako kruh se dvěma výběžky po stranách, není však jasné, o co se jedná.[2]

Někdy drží v pozvednuté ruce bič, důtky či podobný nástroj, což může odkazovat k apotropaické funkci, kdy mohl vystupovat jako bůh, chránící před zlem. Za jeho posvátnou rostlinu byl považován salát, spojovaný právě s plodností a sexualitou. [3]

Mýty a funkce

Jak bylo popsáno výše, Min byl především bohem plodnosti a úrody. Bývá však spojován s různými dalšími božstvy, někdy jsou tak vytvářeni různí synkretičtí bohové, jako např. Amon-Min nebo Min-Hor.

Kromě hojnosti, plodnosti a úrody byl Min spojován také s pouštěmi a ochraňoval poutníky, kteří se přes pouště ubírali (často také jako Min-Hor).

Kult

Doklady o Minově kultu máme již z nejranějších dob egyptských dějin. Jeho významným kultovním centrem byl Koptos, odkud vedla cesta k dolům ve východní poušti. Min zde fungoval jako patron celé oblasti a též ochránce poutníků a výprav. Dalším městem, spojeným s kultem Mina, byl Achmím. S bohem Minem jsou také spojené některé významné svátky.[4]

Reference

  1. Wilkinson 2005: 115
  2. Janák 2005:118
  3. Pinch 2002: 164-165
  4. Wilkinson 2003: 116-117

Literatura

Feder, Frank 1998. Das Ritual saHa kA sHn.t als Tempelfest des Gottes Min. In Gundlach, Rolf and Matthias Rochholz (eds), 4. Ägyptologische Tempeltagung, Köln 10.-12. Oktober 1996: Feste im Tempel, 31-54. Wiesbaden: Harrassowitz.

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

McFARLANE, Ann, The God Min to the End of the Old Kingdom, Sydney, The Australian Centre for Egyptology, 1995 = The Australian Centre for Egyptology Studies, 3. (15 x 21 cm; XII, 404 p., tables, pl.).

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Pinch, G. 2002 : Handbook of Egyptian mythology. Handbooks of World Mythology. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.