Mobile communication and society: A global perspective

Prezentace článku na Slideshare: http://www.slideshare.net/stunome/mobile-communication-and-society-a-global-perspective

Text článku ke stažení ve formátu PDF: https://docs.google.com/open?id=0B-sIzXbxfUB3UUVOSnQwNnV0YXM

Mobile Communication and Society, A Global Perspective, Information Revolution and Global Politics, Autoři: Manuel Castels et. al.


Úvod

Mobilní komunikace rozšiřuje autonomiii individuí, umožňuje jim nastavit vlastní spojení. Čím více je technologir interaktivní, tím více je pravděpodobné, že uživatel začne být výrobcem technologie užité v praxi. Cílem knihy je použít sociální výzkum k odpovědi na otázky, které jsou ohledně transformace lidské komunikace, vzestupu a rozptylu bezdrátových digitálních technologií.


1. Kapitola

Roztýlení bezdrátové komunikace ve světě K rapidnímu nárůstu mobilních telefonů nedošli plošně na celém světě. V roce 2004 ze 182 zemí, pouze 31 mělo větší penetrační rate větší než 80%. Více než půlka zemí měla rate méně než 20%. 32% zemí mělo penetraci pod 10%, v roce 2004 bylo na 100 obyvetal 27.75 mobilních telefonů, pro pevné linky to bylo 19.04.

Regoinální rozprostření

V roce 2003 bylo nejvíce uživatelů mobilních telefonů (dále jen MT) v 1) Asijském Pacifiku (730 milionů), 2) v zemích EU (321 mil.), 3) v Číně a USA

V totálu uživatelů MT

1)Asijský Pacifik 41%

2) Evropa 32%

3)Amerika 21%

4) Afrika 4%

5) Oceánie

Rok 2004


1)Asijský Pacifik 18%

2) Evropa 71%

3)Amerika 30% (kromě USA)

4) Afrika 9%

5) Oceánie 62%


SMS

První komerční systém byl instalován v Missouri v roce 1946.

SMS – short message system – v roce 2001 bylo použito sms: 72% Evropa, 39% Japonsko, 12%USA

V roce 2002 byl ov západní Evropě posláno 186 bilionů sms a 16,8 bilionu v UK

Filipínci jsou nejvíce náruživý národ v posílání SMS


Wireless internet

(rok 2001) Japonsko – nejvíce uživatelů internetu přes mobil, oproti tomu je v Evropě velmi nízká úroveň použití, také v USA je velmi nízká úroveň

Wifi

Cíl: přinést internet do chudých komunit

V roce 2005 bylo celkem 68 643 wifi lokací po celém světě - většina v USA, pak UK a Německo

USA vede v používání wifi


- Většina zemí, které měly méně pevných linek, teď mají více MT než země, které měly pevných linek hodně.

- Mobilní služby – chudší obyvatelstvo preferuje předplacený kredit (zejména země Afrika, Latinská Amerika)

- Spojitost mezi druhem přepravy osob a počtem odeslaných sms – v UK se většina lidí přepravu MHD zatím co v USA má každý své vlastní auto. Lidé v UK mají čas v těchto prostředcích posílat sms, zatímco lidí řídící vůz nemohou – proto je v UK více odeslaných sms

- Komunikační preferance: v USA preferují asynchronní komunikaci: sms, emaily, hlasové záznamy ve schránce – jde o více formální komunikaci, kterou mají pod kontrolou.

- Evropeské země a následně Asijský Pacifik a Severní Amerika jsou nejrychleší v růstu používání mobilních technologií.

- Mobilní internet je na prvním místě v Asii, Wifi vede v USA


2. Kapitola

- Teenageři hrají stále významější roli jako konzumenti a spotřebitelé mobilních technologií – je na čase se na ně zaměřit i z hlediska businessu

- Straší generace více volá, mladí posílají více sms

- Z hlediska pohlaví: mezi muži a ženami není v používání MT žádný zásadní rozdíl

- Mobily jako způsob ochrany – muži kupují telefon pro své ženy a děti, aby je “ochránili”

- Ženy z 80% mají osobní volání (rodina, přátelé) x 67% mužů ma osobní volání

- Ženy využívají MT pro social networking – "the mobile telefon has changed from being a gadget for the gyus into being more of social networking tool for girls".

- Ženy vnímají telefon jako umožněnní přístupu kní samotné, zatímco muži jako možnost přístupu k ostatním

- Hry na mobilu: ženy hrají stejně nebo více než muži

- Ženy stahují 46% mobilního obsahu

- Škála mobilních tel. je dnes tak velká, že nějaký přístroj si dnes může dovolit každý, otázkou dostupnosti jsou jen aplikace

- Pager – mobilní technologie dnes pro chudé (rok 2003)

- Rok 2000-2002 -30 mil. Pagerů ,rok 2005 3,6 mil. Pagerů

- V každé zemi jsou jiné návyky ohledně pravidel používání MT (jiné místo, hodina a komu kdy telefonujeme), ne ve všech zemích je slušné telefonovat na veřejných místech (Itálie, Thajsko), ne všude je slušné stahovat mobilní obsah


3. Kapitola

- MT v pracovním prostředí: I když je často prezentován a vnímám jako benefit jde o způspb kontroly zaměstnanců, jejich výkonu, neustálé spojení s kanceláří, kontakt s klienty atd.

- M-etiquette: soubor pravidel, která stanovují veřejné používání mobilních telefonů. Jde o nepsaná, ale obecně jasná pravidla (chování s telefonem na veřejných místech, jak se vyrovnat s permanentní zastižitelností?). Pravidla jsou modifikována v každé zemi s ohledem na její kulturu a zvyklosti

- Mobily a bezpečnost: odkaz 11.září – velký nárůst prodeje mobilních telefonů (varování občanů, vzkazy rodinám). Hurikán Katrina – lokace osob díky telefonům

- M-government: přístup k veřejným informacím na mobilu

- V současné době je velký důraz na customizaci telefonů – výrobci musí uživatelům dát větší míru personalizace

- Nový druh marketingu: virální videa, m-bannery


4. Kapitola - Mobilní kultura mladých lidí

- Rychlost šíření MT - závisí na mnoha faktorech, mezi které patří otevřenost mladých lidí k novým technologiím, jejich schopnost osvojit si a používat technologie pro osobní účely

- MT jako "moderní erb" (osobní identifikátor) napomáhající rozlišení, sebeurčení ve skupině

- Svou roli zde hraje i věk a ergonomický tvar MT


1. Evropa (výzkum ve Finsku):

a) >7 let: MT je vnímán jako hračka

b) 7-10 let: MT jako nástroj pro hraní her

c) 10-12 let: MT jako nástroj pro komunikaci s vrstevníky, zasílání prázdných SMS, prozváněcí hry

d) 13-15 let: perzonalizace MT

e) 16-18 let: stoupá důležitost aplikací, které se nedají používat offline

- pro všechny věkové skupiny je důležité, že MT komunikace pomáhá budovat a udržovat sociální sítě


1.1. Británie: klíčová věková skupina je 25-35, která však používá více druhů komunikace (F2F, telefon, email, instant messaging) - zaměstnaná dospělá populace byla první skupinou, která si osvojila MT. Bylo to hlavně z důvodu komunikace s dětmi (děti prozvánějí své rodiče; dospělí si mezi s sebou píšou SMS). Co se týče seniorů, tak MT k nim nejsou příliš uživatelsky přivěté, proto nejsou zvyklí užívat SMS


2. Amerika

- MT jako hlavní telefonní linka

- MT používají hlavně mladí lidé 30+ v podnikatelské sféře; nejvíce uživatelů se pohybuje v rozmezí 25 až 54 let

- v porovnání s Brity, pro které je MT jakousi intimní věcí, Američané MT vnímají jako pragmatický nástroj

- mladí lidé preferují non-voice služby jako jsou SMS nebo Internet; skrze MT uspokojují svou touhu po nezávislosti, zábavě a osobní identitě


3. Latinská Amerika

- vzhledem k ekonomické situaci je rozšíření MT nízké (studie z roku 2004 v Bolivii ukazuje, že 44% ve věku 18-30 vlastní MT)

- preference SMS


4. Afrika

- velmi špatně zdokumentována

- MT rozšířen v jižní Africe a Tazmánii


5. Asijský Pacifik

- nejvýraznějšími zeměmi v užívání MT je Japonsko a Jižní Korea

- Filipíny - velmi často používají SMS (17-19 SMS za den) kvůli nižším příjmům - Generace Txt (slovní hříčka k pojmu Generace Txt)

- uživatelé zběhlí v psaní SMS se sami řadí do skupin. V Číně si říkají Thumb Tribe, v Japonsku Oyayubisoku


Specifika MT komunikace

- Vzniká nový pojem „technosociální citlivost“ – tento pojem má symbolizovat provázanost technologií s přírodou. Technologie již není jako nástroj, ale jako něco, co nám umožňuje nový pohled na bytí, nastoluje nové řetězce hodnot, mění vnímání času a dává prostor pro nové kulturní zážitky

- Globálně se objevující kultura mladých lidí nachází v mobilní komunikaci vhodný prostředek pro vyjádření se a posílení vlastní pozice. Na druhou stranu MT mění tradiční hierarchii rodinných vztahů. To je velmi výrazné např. v Jižní Koreji a Japonsku.

- Rodiče vs. Děti – 2 důvody, které rodiče uvedly ohledně nákupu MT svým dětem: bezpečnost a technologický pokrok.

- Nezávislost v pojetí telefonní komunikace znamená budování vlastních komunikačních sítí (přátelé, rodina). Pro formální komunikaci s okolím (učitelé, zaměstnavatelé) preference emailu

- Ssibgi (sežvýknutí) – název používaný v Jižní Koreji pro ignoraci SMS i telefonátů

- 160 znakový jazyk, který se vyvinul z psaní SMS

- perzonalizace MT - v Evropě skrze různé barevné verze, v Číně přes ozdoby (kůže, korálky, přívěsky, apod.); poté přichází vyzváněcí tóny, hry, obrázky či loga; specifický případem jsou japonské středoškolské dívky tzb. kogyaru, vypadající a odívající se jako dívky z anime či mangy, pro které je nazdobený MT zavěšený na krku přímo charakteristický5. Kapitola - Plovoucí prostor, nestárnoucí čas a mobilní technologie

- tato kapitola se zabývá novým pojetím času a prostoru => Prostor je vnímán na základě sociálních vazeb vně nebo okolo komunikačních toků. Nejedná se o nějaké území nebo místo, ale o vazby. O teritorialitě se dá hovořit pouze v místech jednotlivých uzlů komunikace, které můžeme též nazvat přístupovými body. Nestárnoucí čas znamená, že pro uskutečnění komunikace nepotřebujeme vyvíjet časově náročnou aktivitu (dojít za oním člověkem)=> plovoucí prostor formuje nestárnoucí čas

- MT jako výplň nevyužitého (zabitého) času (např. na zastávce při čekání na autobus), vzniká tak možnost plného využití času

- "Přístupnost" se nyní přelévá z termínů "soukromí" a "veřejný" na "online" a "offline"6. Kapitola - Jazyk bezdrátové komunikace

- u SMS (Short Message System) omezení textu na 160 znaků – mladí lidé tráví určitý čas optimalizací zprávy a tento přístup k psaní zpráv připomíná psaní haiku; používá se kombinace jazyků, která vždy zahrnuje angličtinu (př. Tanglish na Filipínách – angličtina, tagalog, španělština; Bahasa gaul v Indonésii – angličtina, indonézština, jávština)

- Bezdrátová komunikace (v případě SMS se jedná v podstatě o druh těsnopisu) ovlivňuje díky svému rozšíření i jazyk (gramatiku, slovní zásobu). Př. učitelé si stěžují na používání slov z SMS v esejích


7. Kapitola - Mobilní občanská společnost: sociální hnutí, politická moc a komunikační sítě

- mobilní komunikace může hrát v politice významnou, neboť je schopná vyvolat tzv. „bleskovou mobilizaci“ lidí


Sociální sítě a občanská vzpoura: People Power II (Filipíny, leden 2001)

- vůdce PP II bývalý viceprezident Gloria Macapagal Arroyo proti prezidentovi Josephovi Estradovi (špatné zacházení s veřejnými prostředky, kupování domů milenkám, korupce, atd.)

- 7. prosince 2000 začal soud s Josephem Estradou; 30. prosince v Manile bouchlo 5 bomb (22 mrtvých, více než 120 zraněných)

- 16. ledna senátoři hlasovali proti otevření obálky, která měla obsahovat tajné Estradovi transakce

- 16.-20. ledna se během několika hodin se sešel obrovský dav u historické svatyně EDSA (v roce 1986 se tam odehrála demonstrace People Power) a žádal si sesazení prezidenta; lid poté následovali někteří politici a nakonec i armáda

- důležitou roli zde sehrály Internet a SMS (Smart Communications Inc. přenesla 70 milionů textových zpráv, a Globe Telecom, druhý hlavní SMS operátor, 45 milionů zpráv každý den oproti normálnímu dennímu průměru 24.7 milion zpráv)


Mladí vyráží k volbám: Nosamo a síla informačních technologií (Jižní Korea, 2002)

- volby 19. prosince 2002 – vítěz Roh Moo-Hyun skrze „mobilizaci“ mladých lidí za pomoci MT

- Roha opustil kvůli různým machinacím konzervativců hlavní sponzor, hlavní webová stránka byla měsíc před volbami uzavřena a nesměla být do voleb provozována, přesto v den voleb se začali angažovat mladí aktivisté, kteří začali rozesílat SMS: „Pojďme volit!“ s prosbou o přeposlání dalším deseti přátelům


Terorismus, politická manipulace, politické protesty a politická změna (Španělsko, 2004)

- 11. březen 2004 se odehrál teroristický útok v Madridu, kdy Al-Qaeda bombardovala tři příměstské vlaky (192 mrtvých, přes 1000 zraněných); bomby byly aktivovány přes MT; 4 dny před volbami, které měly ovlivnit zapojení se Španělska do války v Iráku, španělská vláda útok schválně připisovala separatistické organizaci ETA, aby získala politickou výhodu (v Iráku byla španělská vojska a vláda na válku přispívala, kdyby lidé věděli o Al-Qaedě, mohli by hlasovat proti ní); správné údaje 14. března vládu nahradili socialisty a Španělsko ihned stáhlo své vojáky z Iráku

- Mass media šířila, že to byla ETA, ale lidé si mezi sebou posílali SMS s tím, že se jednalo o Al-Qaedu (tisíce lidí začali pochybovat o slovech vlády); demonstrace, která proběhla 13. března byla ukázkou tzv. „bleskové mobilizace“

- Internet zde sehrál také významnou roli jako zdroj informací a jako diskusní fórum před demonstracemi


Hra na kočku a myš: politický aktivismus, dohled a bezdrátové technologie u republikánského kongresu (New York, 2004)

- protesty před shromážděním republikánské strany, které iniciovala skupina proti válce v Iráku (United for Peace and Justice), největší protestní pochod se odehrál 29. srpna (den před zasedáním) a zúčastnilo se ho na 500 000 lidí. Skrze SMS se demonstranti upozorňovali na přítomnost policie (potyčky, zatýkání)

- cíle protestů: opuštění Iráku, větší bezpečnost přístavu, rozšíření zákazu na zbraně,…


Mobilní zprávy versus hromadné sdělovací prostředky: hlavní informační toky během krize SARS (Čína, 2003)

- I přesto, že čínský Telecom zakázal přeposlání okolo 2000 „škodlivých“ zpráv, lidé se postupně vzájemně informovali o skutečném šíření SARS; použity byly mobilní telefony a pagery


Apolitičtí venkované? Aneb když se bezdrátová komunikace používá na cokoliv kromě sociální mobilizace (Japonsko, 2004 a dále)

- experiment m-vlády v jižní části Tokia spuštěný v dubnu 2004, který dovoloval uživatelům posílat obrázky poškozených ulic nebo zničených značek. Tato iniciativa se, zatím, ujala