Model Kahn-Wilensky

Plume pen w.svg Tento článek je pahýl. Neobsahuje dostatečné množství informací o daném tématu či jej neprobírá do dostačující hloubky. Bude-li to možné, rozšiřte tento článek o další relevantní informace.


Tento model se skládá ze 4 komponent:

  1. uživatelské rozhraní (user interface) – uživatel prostřednictvím prohlížeče využije digitální knihovnu,
  2. repozitář (repository) – elektronické uložiště pro ukládání digitálních objektů,
  3. identifikační systém (handle system) – slouží ke generování, přidělování, správě a směrování jednoznačných identifikátorů digitálních objektů,
  4. vyhledávací systém (search system) – vyhledávání v digitální knihovně (indexy nebo úplné texty).[1]

Reference

  1. BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup a digitální knihovny v oblasti vědy a výzkumu: (vybrané systémy) [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2008. [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/bratkova-eva/bratkova_06.pdf/view