Moorův zákon

Obr. 1 - Gordon E. Moore

Pojem Moorův zákon reprezentuje předpověď, kterou v roce 1965 vyslovil a roce 1975 revidoval americký inženýr a spoluzakladatel firmy Intel Gordon E. Moore. Podle ní se počet tranzistorů v integrovaných obvodech zdvojnásobí zhruba každé dva roky.[1]

Historie

Pro speciální vydání časopisu Electronics, byl Moore požádán, aby předpověděl vývoj silikonových komponentů v nadcházejících deseti letech. Moore byl bez větších potíží schopen extrapolovat své výsledky z vývoje mezi roky 1959-65. Ve svém článku Cramming more components onto integrated circuits odhadl, že v roce 1975 bude v každém čipu zhruba 65 tisíc komponentů.[2]

Po deseti letech, právě v roce 1975 byl však nucen svou teorii poupravit z důvodu zpomalení technologického pokroku. Moore frekvenci svého zákona zvýšil z jednoho roku na neurčitých pár let. Moore sám popírá, že by přesně stanovil dva roky či často citovaných 18 měsíců. S těmito přesnými čísly prý podle něho přišel Dave House, který také pracoval v Intelu.[3]

Situace v roce 2014

Intel zatím vyrábí 14nm čipy, jejichž výrobu plánuje i Samsung. Ty budou brzy překonány 10nm čipy. Intel je plánuje použít ve třetí generaci svých procesorů Xeon Phi označené krycím názvem Knights Hill. Tyto procesory však spatří světlo světa nejdřív v roce 2017.[4] I ARM ve spolupráci s TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) nedávno zveřejnil své plány na výrobu 10nm čipů pomocí technologie FinFET. Začátek výroby prvních vzorků se očekává v posledním čtvrtletí roku 2015. [5] V současnosti tedy Moorův zákon platí i nadále.

Bude zákon platit i nadále?

Sám Moore v roce 2005 prohlásil, že tento exponenciální vývoj nemůže pokračovat donekonečna a očekává se, že za zhruba 10 až 15 let narazí na hranici danou fyzikálními vlastnostmi materiálů.[6] Někteří odborníci zastávají názor, že Moorův zákon bude platit i nadále díky multidisciplinárním inovacím v oblastech jako počítačová architektura a softwarové inženýrství.[7] Jiní jsou přesvědčeni, že bez nějakého zásadního technologického objevu bude Moorův zákon vyvrácen kolem roku 2020.[8]

Počítačový průmysl stojí tváří tvář mnoha technologickým výzvám, kvůli kterým možná nebude možné udržet standard ustanovený Moorovým zákonem. Jednou z těchto výzev je poměr cena/výkon. Jak jsou počítače stále rychlejší a výkonnější, je jejich výroba stále nákladnější a složitější. Výzkum a vývoj, výroba a testování stojí s každým technologickým skokem stále více prostředků.[9]

Odkazy

Reference

  1. THE EDITORS OF ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Moore’s law. Encyclopædia Britannica, 2013.
  2. GORDON E. MOORE. Cramming more components onto integrated circuits. 1965.
  3. Excerpts from A Conversation with Gordon Moore: Moore’s Law. Intel, 2005.
  4. JOEL HRUSKA. Intel’s third-generation Xeon Phi to use 10nm technology, deploy second-generation Omni-Path fabric. ExtremeTech, 2014.
  5. ARM and TSMC Unveil Roadmap for 64-bit ARM-based Processors on 10FinFET Process Technology. Business Wire, 2014.
  6. Moorův zákon platí už 40 let. Český rozhlas, 2006.
  7. TROY MANNING. Moore’s Law is Dead. Long Live Moore’s Law!. Micron, 2013.
  8. KASEY PANETTA. Is This The End Of Moore’s Law?. manufacturing.net, 2013.
  9. MICHAEL (SIYANG) LI. Keeping Up with Moore’s Law. Darthmouth Undergraduate Journal of Science, 2013.

Zdroje obrázků

1. Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gordon_Moore_ID2004_crop.jpg

Souvisejíci články

Rockův zákon (druhý Moorův zákon)
Koomlyho zákon

Klíčová slova

technologie, tranzistor, integrovaný obvod, Intel, počítač