Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj. Klasifikace motivačních dispozic.