Mozeček - cerebellum

  • zadní jáma lební, nad prodlouženou míchou a mostem
  • dvě polokoule spojené červem mozečkovým - vermix cerebelli, raménky mozečkovými spojený s prodlouženou míchou, mostem a středním mozkem
  • má významnou funkci při regulaci svalového napětí a udržování rovnováhy, koordinaci úmyslných pohybů
  • sbírá vzruchy z receptorů a motorické oblasti mozkové kůry a koordinuje je
  • při poškození se objevuje nekoordinovanost pohybů, přehnané a neodměřené pohyby, problémy s mluvením atd. (podobné projevům intoxikace alkoholem -
  • ochromuje mozeček)

Zdroje