Mozkové a obvodové nervy

Mozkové nervy

 1. nervy čichové - nervi olfactorii
 2. nerv zrakový - nervus opticus
 3. nerv okohybný - nervus occulomotorius
 4. nerv kladkový - nervus trochlearis
 5. nerv trojklanný - nervus trigeminus
 6. nerv odtahující - nervus abducens
 7. nerv lícní - nervus facialis
 8. nerv předsíňohlemýžďový - nervus vestibulocochlearis
 9. nerv jazykohltanový - nervus glossopharyngeus
 10. nerv bloudivý - nervus vagus
 11. nerv přídatný - nervus accessorius
 12. nerv podjazykový - nervus hypoglossus

Obvodové nervy

 • dle funkce:
 1. odstředivá - ke svalům (motorická) nebo žlázám (sekretorická)
 2. dostředivá - z receptorů
 3. smíšená

Zdroje