Nápověda:Délka článku

Parametr podepisujeme tehdy, kdy se nám článek zdá dostatečně dlouhý a je přehledně členěn.

Všeobecně lze říci, že článek by měl mít max. 1,5 stránky formátu A4. Samozřejmě to neplatí vždy.

Ke zpřehlednění článku slouží nadpisy. Je třeba zkontrolovat, že jsou nadpisy na správných úrovních a jsou logicky pojmenovány..

Je třeba mít na paměti i to, že článek by nikdy neměl začínat nadpisem, ale definicí termínu.

Pokud má článek nadpisů málo nebo naopak moc, parametr nepodepisujeme.