Nápověda:Licence

Tento parametr redakční šablony podepisujeme tehdy, pokud je u všech použitých obrázků uvedena správná licence, která je v souladu s Wikisofií. Pokud se domníváte, že došlo k porušení autorských práv, informujte prosím členy redakce a parametr nepodepisujte.