Nápověda:Navigace na webu

Na této stránce najdete stručný přehled a výklad jednotlivých nástrojů a možností wiki, se kterými budete mít možnost po přihlášení pracovat. Je dobré využívat co nejvíce z těchto nástrojů, protože pak získáte více prostoru při vytváření a editaci stránek, ty pak budou strukturovanější, přehlednější a kvalitnější.

Hlavní panel

Hlavní panel naleznete na horní straně stránek ihned pod vyhledávacím oknem. Slouží jako hlavní orientační nástroj. Obsahuje:

 • Hlavní strana - Odkaz na úvodní stranu wiki
 • Aktuality - Aktuální informace důležité pro uživatele WikiSofie
 • Poslední změny - Zobrazuje seznam veškerých editačních změn, které na WikiSofii (nejen) v poslední době proběhly (v Nastavení lze upravit možnosti zobrazení těchto změn)
 • Náhodná stránka - Odkáže na stránku náhodně vybranou ze seznamu všech článků na WikiSofii
 • Nápověda - Odkaz na nápovědu ohledně používání WikiSofie

Nástroje

 • Odkazuje sem - Užitečný odkaz, který zobrazuje seznam stránek odkazujících na aktuální stránku
 • Související změny - Zobrazuje seznam stránek odkazovaných ze zadané stránky (nebo patřících do dané kategorie), které byly v poslední době změněny. Stránky, které máte ve Sledovaných stránkách, se zobrazují tučně
 • Načíst soubor - Umožňuje nahrávat obrázky i další soubory
 • Speciální stránky - Zobrazuje seznam speciálních stránek, tzn. stránek s předponou "Speciální:". Tento typ stránek obsahuje např. seznamy nekategorizovaných stránek, všech stránek, všech uživatelů apod.
 • Citovat stránku - Vytvoří citaci stránky, na které se právě nacházíte, a nabídne řadu citačních stylů (APA, ISO, atd.)
 • Trvalý odkaz - Umožňuje zobrazit URL na současnou revizi stránky, tzn. i po změně stránky budete pomoci skrze toto URL odkázat na požadovanou revizi. Tento nástroj se používá zejména u citací, kdy je potřeba odkázat nejen na konkrétní stránku, ale i na konkrétní verzi stránky. Všechny starší verze stránky jsou dostupné v historii stránky (viz kapitolu Záložky)

Pokud se dostanete na stránku uživatele, některé nástroje z panelu zmizí a naopak se objeví některé nové:

 • Příspěvky uživatele - Zobrazuje seznam všech běžných příspěvků uživatele
 • Zablokovat uživatele - Umožňuje zablokovat zprávy přicházející od uživatele
 • Poslat e-mail – Prostřednictvím jednoduchého rozhraní umožňuje posílání e-mailů mezi uživateli

Panel uživatele

Nachází se vpravo nahoře na webu a slouží jako základní

Záložky

Přehled záložek

Záložky stránky jsou dostupné v horní části každé stránky na wiki (pod hlavním panelem) s výjimkou některých speciálních stránek, které při své tvorbě většinou nevyužijete. Zleva doprava záložky zahrnují tyto položky:

 • Stránka – Hlavní text stránky, který je automaticky zobrazován každému uživateli
 • Diskuse – Každá stránka (kromě Speciálních stránek – viz kapitola Nástroje) má svou vlastní diskusi, kde můžete diskutovat o podobě článku. V diskusích se nezapomeňte podepsat pomocí --~~~~! (viz kapitolu Editační panel)
 • Editovat – Slouží k úpravám stránek. Po kliknutí se zobrazí editační panel a lze stránku upravovat
 • Historie – Každá úprava stránky je uložena v historii stránky, která je dostupná přes tuto záložku. Navigace v ní může na první pohled vypadat složitě, avšak je celkem jednoduchá: každá revize má svůj vlastní řádek, kde k hlavním nástrojů patří (zleva) datum revize, jméno autora, v závorce počet bajtů a nakonec shrnutí změn, pokud bylo při editaci vyplněno shrnutí editace. Jednotlivé revize můžete porovnávat či rušit
 • Přesunout – Slouží k přesunu stránek na nový název. Při přesouvání nezapomeňte uvést důvod přesunu
 • Sledovat – Pomocí této záložky přidáte určitou stránku mezi sledované stránky. Pokud již nechcete stránku sledovat, klikněte na Nesledovat
 • Smazat - Umožňuje mazat stránky
 • Zamknout - Umožňuje zamknout stránky; zamčené stránky nelze měnit

Editační panel

Editační panel

Editační lišta se nachází v základním editačním rozhraní, tzn. po kliknutí na záložku Editovat v záhlaví stránky. Zleva doprava obsahuje záložka Wikitext tato tlačítka:

 • Tučný text – Umožňuje psát tučně
 • Kurzíva – Umožňuje psát kurzívou
 • Vložit citaci - Buď zadáním ISBN (či podobného identifikačního kódu), nebo prostým vložením dat o zdrojovém dokumentu tento modul vygeneruje správnou citaci v jednom z nejpoužívanějších citačních formátů
 • Podpis a datum - Používá se hlavně u diskusí, kde je potřeba ho používat, aby bylo jasné, kdo psal daný příspěvek. Tlačítko vkládá 4 vlnovky: --~~~~, které se však v náhledu a hlavně po uložení zobrazí jako podpis: --Jméno uživatele + časový údaj (ve formě 18. 11. 2013, 22:04 (UTC))
 • Odkaz (řetěz) - Umožní vytvořit odkaz. Vyplňte pečlivě obě požadovaná pole: Název stránky je adresa, na kterou odkaz bude mířit. Text odkazu je text, který bude odkazem.
 • Vložený soubor – Vloží tagy pro obrázky (defaultní přípona .jpg). Aby bylo možné obrázek do stránky vložit, musí tento již být načten na wiki pomocí funkce Načíst soubor!
 • Poznámky - Nefunguje, ačkoliv by měl vložit poznámku
 • Další: Rozevře pomocný panel s dalšími funkcemi užitečnými pro přehlednou editaci stránky
  • Nadpis - Vloží jeden ze čtyř úrovní nadpisů. V úvodu stránek se na základě nadpisů generuje obsah stránky, využívejte toho pro funkční členění a organizaci článků
  • Seznam s odrážkami - Vloží znak pro seznam s odrážkami
  • Čísledný seznam - Vloží znak pro číselný seznam
  • Odsazení - Odsadí odstavec
  • Bez formátování wiki - Vkládá tagy, mezi kterými nebude text formátován formátován jako wiki text. Tzn. když když chcete slovo ohraničit třemi apostrofy, aniž by se stalo tučným, napíšete <nowiki>'''To je ale parádní nápověda!'''</nowiki> a bude to vypadat jako '''To je ale parádní nápověda!'''. Bez tagů "nowiki" by to software MediaWiki přečetl jako formátovací značku pro tučný text.
  • Nový řádek - zalomí řádek pomocí tagu <br />
  • Větší - zvětší označený text (příklad)
  • Menší - zmenší označený text (příklad)
  • Horní index - označený text se stane horním indexem (příklad)
  • Dolní index - označený text se stane dolním indexem (příklad)
  • Galerie obrázků - vloží galerii více obrázků. Pro vložení obrázků do stránky je předtím nutno tyto obrázky na wiki nahrát pomocí funkce Načíst soubor!
  • Přesměrování - automaticky přesměruje čtenáře na jinou stránku
  • Tabulka - vloží tabulku, vhodné využívat pro různé přehledy, datace apod.
 • Zvláštní znaky: otevře seznam symbolů z latinky, řecké abecedy, cyrilice apod.
 • Nápověda: slouží k rychlé orientaci v panelu editačních nástrojů

Záložka Náhled sloužící pro zkontrolování vizuální podoby stránky bez nutnosti změny uložit. Nakonec, záložka změny umožňuje zobrazit vámi provedené změny v rámci aktuální editace (před uložením změn)