Nápověda:Přesměrování

Funkce Přesměrování se používá v případech, kdy potřebujete, aby jeden nebo více odkaz přesměroval studenta na určitý článek, a zabránilo se tak duplikaci textu k jednomu tématu.

Kdy používat funkci Přesunutí

Přesunout.png

Ve chvíli, kdy je třeba přejmenovat článek, využijte funkci Přesunout. Tento prvek má výhodu především v tom, že se zachová původní historie článku a zároveň se originální název změní na přesměrování, tudíž vždy, když se do vyhledávání zadá původní jméno nebo v článku použije odkaz na původní název článku, Wikisofie automaticky přesměruje uživatele na Vámi zvolený článek.

Synonyma

Přesměrování.png

Abychom se vyhnuli situaci, kdy se nedopatřením vytvoří dva články se stejným tématem (například proto, že si autor nového článku nebyl vědom existence podobného textu na Wikisofii), doporučuje se po vytvoření článku založit několik stránek s přesměrováním na nově vzniklý text. V editačním okně po vybrání nabídky další neleznete tlačítko s modrou šipkou. Po kliknutí se vám zobrazí následující kód:

#PŘESMĚRUJ [[Název cílové stránky]]


Do odkazu zadáte název stránky, na kterou chcete přesměrovat, uložíte, a tím je proces ukončen.

Zjištění a úprava přesměrování

Odkazuje sem.png

Existující přesměrování na danou stránku zjistíte po kliknutí na funkci Odkazuje sem v nabídce Nástroje. Zobrazí se vám seznam článků, které na váš text odkazují, společně s přesměrováními a na ně navázanými odkazy. Po kliknutí na přesměrování z tohoto seznamu vás Wikisofie automaticky nepřesměruje na článek, ale umožní vám otevřít stránku s přesměrováním a případně jej podle vaší potřeby upravit.

Příklad

Odkazy