Nápověda:Pravopisná doporučení

Pravopis ve článcích na Wikisofii byl měl být v souladu s Pravidly českého pravopisu z r. 1993, vč. Pravopisného dodatku.

K tomuto účelu lze využít internetovou jazykovou příručku.

Je žádoucí, aby články dodržovaly pravidla pravopisu, neboť jednotný pravopis je příjemnější pro čtenáře a zároveň ulehčuje vyhledávání.

Tento parametr redakční šablony podepisujeme v případě, že je článek v souladu s uvedenými pravidly pravopisu, neobsahuje překlepy a je typograficky správně. Více o typografických doporučeních zde.