Nápověda:Základy formátování

Tento parametr podepisujeme tehdy, pokud má článek správné formátování. Důležité termíny v textu je třeba uvádět tučně, přímá řeč je zase čitelnější v kurzívě. Spadá sem i prolinkování. Článek musí být dostatečně (min. by měl obsahovat 5 odkazů), nikoli však nadbytečně (nesmí být po prolinkování celý červený) prolinkován. Týká se to jak odkazů na další hesla na Wikisofii, tak odkazů na externí internetové stránky.