NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetu funguje od roku 2007. Jeho hlavním cílem je vytvořit a provozovat odborné pracoviště pro osvětu, vzdělávání a ochranu uživatelů před ilegálním a ohrožujícím obsahem na internetu. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti.[1]

Hlavní cíle sdružení

 • přispívat ke zvyšování bezpečnosti užívání internetu a moderních informačních a komunikačních technologií
 • zvyšovat povědomí uživatelů o kladech a možných nebezpečích těchto technologií
 • přispívat k osvojování etických norem v on-line prostředí
 • napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním

S kým NCBI spolupracuje

NCBI realizuje své projekty prostřednictvím spolupráce s institucemi neziskového sektoru – školami, knihovnami, ale také v rámci podnikatelské sféry a veřejné správy. Jedná se o osvětovou činnost zaměřenou na snižování bezpečnostních rizik s užíváním internetu a nových médií. Ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.

Saferinternet.cz

Je nejdůležitějším projektem NCBI financovaným Evropskou komisí. Internetový portál zaměřující se na všechny výše uvedené oblasti spojené s rizikem užívání internetu. Podporuje vzdělávání v těchto oblastech, a to hlavně dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Věnuje se také problematice šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu. Cílovou skupinou projektu Saferinternet je široká veřejnost, je zaměřen nejen na pedagogy ale celkově na populaci pohybující se v prostředí internetu.

Bezpečně-online

Jedná se o podprogram projektu Saferinternet. Webové stránky pro všechny zájemce o bezpečnější internet. Mottem bezpečně-online je, že „největším nebezpečím pro počítačové prostředí je uživatel.[2] Velmi přehledně se věnuje všem oblastem se kterými je možné se v internetovém prostředí setkat.

 • Surfuj bezpečně – nabízí rady v oblasti nákupů na internetu, internetbankingu, sdílení dat, ale i právních stránek spojených s online prostředím apod.
 • Pro rodiče a učitele – záložka se věnuje problematickému obsahu, stahování a sdílení dat, nakupování na internetu. Podrobně mapuje oblast věkové skupiny teenageři versus komunikace, hry, a podrobně seznamuje s technickou ochranou PC
 • Výukové materiály – metodické a studijní materiály, brožury, letáky, kvízy a videa pro učitele i rodiče
 • Slovník – slovník základních výrazů online bezpečnosti
 • Newsletter - snaha o zlepšení dostupnosti informací a zvýšení povědomí o bezpečnějším užívání internetu, mobilní komunikace a online sociálních sítí

OSI – Online Safety Institute

je spolek sdružující osoby s kvalifikovaným zájmem o bezpečnější užívání internetu a mobilních technologií, kultivaci online prostředí, společensko-vědní výzkum, výuku a prevenci kriminogenních a patologických jevů, a chování na internetu. OSI je od roku 2013 stálým členem NCBI. Věnuje se především propagaci projektů NCBI a odborné konzultaci při tvorbě obsahové náplně webových stránek na podporu bezpečnějšího internetu – www.saferinternet.cz a www.bezpecne-online.cz i jejich profilům na sociálních sítích.

Partneři NCBI

V oblasti komerční sféry to jsou například Microsoft, Intel, UPC, Telefónica O2. Mezi partnery z veřejné správy patří Magistrát hl. m. Prahy nebo Senát parlamentu ČR. Mediálními partnery podporujícími NCBI jsou AnoPressIT, Centrum.cz nebo Computer Press. Dále NCBI podporují MŠMT, Policie ČR, Dětské krizové centrum aj.

Další preventivní programy

a) zahraniční preventivní programy – InSafe, i-SAFE, Microsoft Security Center, OnGuard, Internet Safety Project
b) české preventivní programy – www.e-bezpeci.cz, www.bezpecnyinternet.cz, Centrum pro bezpečnost od Google

Závěr

Prevence spojená s užívání internetu, mobilních technologií a sociálních sítí je velmi důležitou oblastí informační gramotnosti každého člověka. Bohužel, stejně jako v jiných odvětvích lidského chování i v této oblasti prevence zaostává.

Odkazy

Reference

 1. NCBI: Národní centrum bezpečnějšího internetu [online]. 2012 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.ncbi.cz/
 2. Bezpečně-online [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.bezpecne-online.cz/uvod

Použitá literatura

 • NCBI: Národní centrum bezpečnějšího internetu [online]. 2012 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.ncbi.cz/

Externí odkazy

Klíčová slova

bezpečnější internet, internetová kriminalita, autorská práva, informační gramotnost