Naděje

Naděje

Ryffová, Keyesová

 • 1995
 • člověk je schopen snášet četná příkoří, značnou úroveň fyzické i
 • psychické bolesti, poškození zdraví, sociálního úpadku i ponížení, ale jen tehdy, uchová-li si naději, tedy je-li schopen věřit, že bude lépe
 • základem je pozitivně laděná individuálně specifická emoční charakteristika a osobnostní dispozice
 • toto osobnostní přednastavení aktivizuje konativní složky psychiky, které zpětně pomáhají naplnění optimistických vyhlídek, očekávání
 • původní studie – podmínky a okolnosti dosažení cílů, změny očekávání lidí dosažení cílů (Stotland, 1969; Averill, Catlin, Chon, 1990)
 • k dosažení cílů pomáhají úspěšně proveditelné plány (Snyder, 1994)
 • navíc záleží ještě na:
 1. sebepojetí
 2. výskytu pozitivních emocí
 3. prožívané kontrole nad vývojem situace
 • analýza složek naděje:
 1. jasně formulovaný cíl a zaměřenost
 2. cesty a způsoby realizace
 3. dostatečná úroveň úsilí, umožňující tuto realizaci naplnit (energizace)