Nakladatelství v oblasti Chemie, krystalografie a mineralogické vědy

Nakladatelství Drahokam Turnovec

Nakladatelství se zabývá vydáváním převážně odborných publikací na téma mineralogie a gemologie.
https://turnovec.cz/drahokam/

Granit

Nakladatelství Granit působí na českém knižním trhu od začátku roku 1992. Vydává hlavně populárně naučnou literaturu, zejména přírodovědnou (o kamenech, fosíliích, rostlinách, živočiších), knihy o zdravém životním stylu a příručky pro volný čas (hobby).
http://www.granit-publishing.cz/?l=cz

Academia

Nakladatelství Academia svou publikační činnost zaměřuje na vydávání textů ze všech vědních oborů. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu a literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové i vysokoškolské učebnice, ale také českou i překladovou literaturu. Svojí ediční činnost cílí na vysokoškolské studenty, pedagogy a odbornou veřejnost.
http://www.academia.cz

ÚOCHB AV ČR, v.v.i.,

Vydává několik chemicky zaměřených časopisů svých vědců, jako je například Biologically Active Peptides nebo Collection of czechoslovak chemical communications.
http://www.uochb.cz/web/structure/31.html?lang=cz

Galén

Nakladatelství zaměřené na medicínu, které se ale také přirozeně věnuje chemii a biochemii.
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?

Pavel Klouda

Nakladatelství vydává učebnice, skripta, příručky a odborné publikace pro střední a vyšší školy. Hlavními tematickými oblastmi jsou chemie a výpočetní technika.
http://www.pavko.cz/

Česká geologická služba

Největší vydavatelství geologické literatury v ČR, které se zaměřuje na vydávání odborných publikací v tematických řadách věnovaných jednotlivým oborům věd o Zemi, geologických a účelových map různých měřítek a odborných CD a DVD a populárně naučných publikací pro širokou veřejnost i pro děti.
http://www.geology.cz/extranet

VŠCHT

Vydává publikace zaměřené na chemii.
http://vydavatelstvi.vscht.cz/

American Chemist Society

Vydává odbornou chemickou literaturu.
http://pubs.acs.org/

The Royal Society of Chemistry

Royal Society of Chemistry je britské profesionální seskupení pro vědce, kteří se zabývají chemií. Podporuje a reprezentuje své členy a snaží se spojovat chemiky z celého světa. Royal Society of Chemistry publikuje jak britské, tak zahraniční texty zaměřené na chemii po celém světě. Zároveň se aktivně podílí na investování do vzdělání budoucích generací vědců.
http://www.rsc.org/

MatfyzPress

Nakladatelství MatfyzPress se primárně jako součást Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze zaměřuje na publikaci materiálů souvisejících s potřebami fakulty. Tj. na vydávání sborníků, ročenek, matematických, fyzikálních a informatických textů. Mimo to se soustředí na publikování učebnic, které jsou s těmito obory příbuzné.
http://matfyzpress.cz/

Karolinum

Karolinum je nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze. Svou publikační činnost cílí na vydávání učebních textů, vědeckých monografií a sborníků a odborných časopisů všech oborů univerzity. Soustřední se jak na českou, tak na cizojazyčnou odbornou literaturu.
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/

ACS Publications

Americká publikující společnost ACS se vedle zveřejňování chemických abstraktů a článků s podporou amerických chemických asociací snaží o to, aby byla co nejvíce autoritativním, komplexním a nepostradatelným poskytovatelem chemických informací. Mimo jiné se soustředí na šíření změn v odborných výzkumech.
http://pubs.acs.org/

CRC Press

CRC Press je předním globálním vydavatelem vědeckých, technologických a lékařských výzkumů. Nabízí jedinečný a důvěryhodný zdroj šířící znalosti, podporující celosvětové projekty ve vědeckém světě a obsahující širokou škálu textů odborných autorů.
https://www.crcpress.com/

Wiley

Nakladatelská americká společnost Wiley funguje již od počátku 19. století. Proslavila se vydáváním děl známých spisovatelů, jako byl např. W. Irving, E. A. Poe nebo H. Melville. Na přelomu století se ale začala věnovat i publikování vědecky a technicky zaměřených prací a brzy se dostala do čela takto zaměřených vydavatelství. Wiley je celosvětový poskytovatel současných pracovních postupů a prací v oblasti vědy, techniky, medicíny a vědeckých výzkumů. Zaměřuje se na publikaci článků, referencí i knih.
http://eu.wiley.com/WileyCDA/

Prometheus

Nakladatelství Prometheus se soustředí na vydávání ucelených řad učebnic přírodních věd pro všechny stupně škol. Zároveň s učebnicemi publikuje i sbírky úloh a pracovní sešity nebo testy.
http://prometheus-nakl.cz/

Fortuna

Fortuna vznikla jako soukromé nakladatelství zaměření na vydávání učebnic. Tento cíl si přenesla i do dnešní doby, kdy vytváří učebnice jak pro základní a střední školy, tak učebnice relevantní pro sebevzdělání, profesní růst nebo i pro odbornou či laickou veřejnost.
http://fortuna.cz/nakladatelstvi/

Nakladatelství České geografické společnosti

Nakladatelství České geografické společnosti je soukromé nakladatelství vydávající především učebnice geografie. Mimo tituly zaměřující se na tento obor vydává i literaturu pro další předměty a příručky pro průřezová témata.
http://ncgs.cz/nakladatelstvi/