Nakladatelství v oblasti Fyzika a příbuzné vědy (Astronomie, Astrofyzika)

Argo

Anotace: Nakladatelství vzniklo roku 1992 a na své konto si v současnosti připisuje více než dva tisíce vydaných titulů. Hlavním cílem Arga je seznamování čtenářské obce s novými zajímavými tituly a autorskými objevy. Podporuje nové talentované autory a překladatele, dík čemuž si toto nakladatelství získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické a jiné odborné literatury jak české, tak zahraniční. V poslední době se žánry vydavatelství rozšířily o fantasy a sci-fi tituly, ale také rozšiřuje sortiment literatury odborné. V profilu nakladatelství se čím dál častěji objevují i velké obrazové publikace.
Odkaz: http://www.argo.cz/

Didaktis

Anotace: Vydavatelství Didaktis svým vznikem roku 1996 navázalo na tradici již dřívějšího nakladatelství s československým působením. Už podle názvu je zřejmé, že se Didaktis zaměřuje především na naučnou a pedagogickou literaturu, a to nejen pro děti základních a středních škol, ale mimo jiné škol jazykových. Disponuje mnoha edicemi z řad odborných knížek – Moje krůčky, Zábavné procvičování, Testy, Odmaturuj! a další. Na své konto si také připisuje online testy pro středoškoláky a budoucí vysokoškoláky, které jsou k dispozici na jejich stránkách.
Odkaz: http://didaktis.cz/

Dokořán

Anotace: Dokořán od svého vzniku v roce 2006 až do současnosti vydalo více než 600 titulů, přičemž jednu třetinu tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, čínštiny, italštiny a dalších jazyků. Nakldatelství se soustřeďuje na populárně naučné publikace z přírodních či společenských věd, které jsou vydávány v řadách Aliter, Zip a Zlom, odborné publikace pro akademickou obec publikuje v řadě Bod. Krom toho se podílí na projektech spolu s institucemi, jakou jsou FF UK, FSV UK, FF ZČU, CEVRO atd.
Odkaz: http://www.dokoran.cz/

Euromedia Group – Knižní klub

Anotace: Knižní klub je na českém trhu znám jako tradiční vydavatelská značka a mimo to také jako nejstarší nakladatelská firma Euromedia Group. Nabízí především českou literaturu, krimi, detektivky, thrillery, fantasy, militarie, historické romány, ale také dětské a odborné tituly. K současným kmenovým autorům Knižního klubu můžeme přiřadit Agathu Christie, Dicka Francise, Fredericka Forsytha, Kena Folleta či Robina Cooka.
Odkaz: http://euromedia.cz/

Karolinum

Anotace: Nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze založené roku 1990 se zaměřuje na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Za dobu svého působení vydalo Karolinum více než 5500 publikací. Vydavatelství též úzce spolupracuje se soukromými odbornými knihkupci, archivy a knihovnami jak v České republice, tak i v zahraničí.
Odkaz: http://karolinum.cz/ink2_stat/

Kupka

Anotace: Nakladatelství Kupka vydává již od roku 2002 velmi kvalitně zpracované učební pomůcky jak pro mateřské, základní a střední školy, tak i pro širokou veřejnost. V širokém výběru publikací můžeme najít vše od naučných zeměpisných map přes chemické tabulky a jednoduché přehledy ve všech učebních oborech až po chytré záložky. Nakladatelství v současnosti působí nejen u nás, ale i na Slovensku.
Odkaz: http://cz.kupkanet.com/

Matfyzpress

Anotace: Nakladatelství Matfyzpress je obdobou současného Karolina Univerzity Karlovy. Spadá pod stejnojmennou univerzitu, konkrétně pod matematicko-fyzikální fakultu. Působí nejspíše od roku 2010 a od té doby si na své konto připisuje desítky naučných a odborných publikací z oblasti matematiky, fyziky a astrofyziky.
Odkaz: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/

Mladá fronta

Anotace: Vydavatelství Mladá fronta založené již roku 1945 se v současnosti hrdě řadí mezi největší a nejúspěšnější vydavatelské domy u nás v České republice. Velký podíl na úspěchu tohoto nakladatelství nesou mnohaleté zkušenosti, odbornost a dynamický růst, což podtrhává i bohatý seznam titulů, které si připisuje na své konto. Mladá fronta se cíleně zaměřuje na široké spektrum čtenářů všech věkových kategorií. Pod jejich jménem je tedy možno nalézt nejen časopisecké publikace pro nejmenší, ale také lifestylové magazíny. Stejný důraz je kladen i na odbornou literaturu v oblasti ekonomiky a marketingu, gastronomie, zdravotnictví či dokonce stavebnictví. Cílem vydavatelství je dynamický rozvoj, který obnáší rozšiřování autorského portfolia a obohacování o nové žánry, jako jsou fantasy a sci-fi.
Odkaz: http://www.mf.cz/

Prometheus

Anotace: Prométheus působí už od roku 1993 a vydává koncepčně ucelené řady učebnic z matematiky a fyziky pro všechny stupně základních i středních škol, doplněné o sbírky úloh, testy, pracovní sešity a další metodické a odborné tituly. Veškeré učebnice jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
Odkaz: http://prometheus-nakl.cz/

Práh

Anotace: Práh byl založen roku 1991 spisovatelem Martinem Vopěnkou a až do roku 2014 vydal více než 500 knižních publikací. Třebaže se orientuje převážně na literaturu faktu, nalezneme mezi nimi i tituly o partnerských vztazích, vědě, zvířatech, zdraví, politice či memoárech. Nakladatelství mimoto získalo řadu ocenění a nominací za knihy pro děti a mládež.
Odkaz: http://www.prah.cz/