Nakladatelství v oblasti Matematika

Academia

Odkaz: http://www.academia.cz/
Anotace: Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Vydává publikace z celé škály vědních oborů. Jeho cílovou skupinu tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost.

Aldebaran

Odkaz: http://www.nva.cz/
Anotace: Nakladatelství se specializuje na knižní tituly zejména přírodních věd. Velká část sortimentu se týká matematiky.

Cerm

Odkaz: http://www.cerm.cz/
Anotace: Akademické nakladatelství Cerm vzniklo v roce 1993. Specializuje se na vydávání odborné a studijní literatury ve formě vysokoškolských učebnic, skript, odborných příruček atd. Mimo jiné vydává i knihy o matematice.

Didaktis

Odkaz: http://www.didaktis.cz/
Anotace: Nakladatelství Didaktis vzniklo v roce 1996. Zaměřuje se především na naučnou a pedagogickou literaturu, a to pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol. Toto nakladatelství mimo jiné vydává i učebnice matematiky pro všechny stupně vzdělávacího procesu.

Fraus

Odkaz: https://www.fraus.cz/
Anotace: Velkou částí nakladatelství Fraus je produkce ucelených řad tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Část produkce se specializuje na matematiku a vědy s ní spojené.

Grada

Odkaz: http://www.grada.cz/
Anotace: Nakladatelství Grada vzniklo v roce 1991 a pyšní se tím, že je jedním z největších nakladatelství odborné literatury. Nabízí k dispozici knihy z nejrůznějších odvětví vědy a matematika je jeho nedílnou součástí.

Karolinum

Odkaz: http://www.cupress.cuni.cz/
Anotace: Karolinum je nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, které vzniklo v roce 1990. Zabývá se vydáváním učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity.

Matfyzpress

Odkaz: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/
Anotace: Toto nakladatelství je provozováno jako doplňková činnost Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity v Praze od roku 1993. Matfyzpress vydává hlavně jednotlivé publikace a ediční řady z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a příbuzných oborů pro účely výuky na vysokoškolské i středoškolské úrovni v tištěné a digitální podobě. Snaží se o zveřejňování a popularizaci odborných výsledků v těchto oborech.

Prometheus

Odkaz: http://www.prometheus-nakl.cz/
Anotace: Nakladatelství Prometheus vzniklo v roce 1993. Vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Učebnice mají platnou schvalovací doložku MŠMT a jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

SPN

Odkaz: http://www.spn.cz/
Anotace: Nakladatelství SPN sídlí v Praze. Jedná se o nakladatelství, které odvozuje svoji tradici již z 18. století, ale reálně vzniklo až v roce 1994. Vydává ucelené řady učebnic pro základní a střední školy, dále učebnice pro využití nejširší veřejnosti. Věnuje se vydávání vzdělávacím předmětům jako je matematika, český jazyk, chemie, dějepis, občanská výchova atd.

Zahraniční nakladatelství zaměřená na obor matematika

International Press Boston

Odkaz: http://intlpress.com/site/_home/
Anotace: Nakladatelství bylo založeno roku 1992 v Somerville, Messachusetts. Je zaměřeno primárně na oblast akademického výzkumu matematiky. Dále vydává časopisy o statistice, aplikaci geometrie v počítačovém zobrazení, vědě, historii a kultuře.

Science Publishers

Odkaz: http://www.scipub.net/about-us.html
Anotace: V současné době [12/2016] pod CRC Press. Fungující více než 20 let. Zaměřuje se především na matematiku, statistiku, počítačovou vědu, lékařství a inženýrství.

De Guyter

Odkaz: https://www.degruyter.com/
Anotace: Nakladatelství s více než 260-ti letou historií. V současnosti [12/2016] vydávají přes 1300 nových titulů ročně. Sídlí v Berlíně.

Dover Publications

Odkaz: http://store.doverpublications.com/
Anotace: Založeno roku 1941. Vyznačují se nízkou cenou.

Gale

Odkaz: http://www.gale.com/
Anotace: Založen v Farmington Hills, Michigan. V roce 2007 se stal součástí Cengage learning. Zaměřeno na vzdělávání v mnoha oborech.

Heldermann Verlag

Odkaz: http://www.heldermann.de/
Anotace: Založeno profesorem matematiky Norbertem C. Heldermannem v Berlíně 1978. Snaží se být alternativou k klasickým nakladatelstvím.

Hindawi Publishing Corporation

Odkaz: https://www.hindawi.com/
Anotace: Založeno roku 1997 v Káhiře. Komerční vydavatelství zaměřené na vědeckou, technickou a lékařskou literaturu. Od roku 2007 jsou všechny jejich časopisy pod licencí Open Access.

Matrix Editions

Odkaz: http://www.matrixeditions.com/
Anotace: Malé nakladatelství zaměřené primárně na matematiku. Vydává i publikace, jež jsou poněkud nestandardní a neshodují se s uznávanými názory v dané oblasti.

The Trillia Group

Odkaz: http://www.trillia.com/
Anotace: Nakladatelství zaměřené na pouze na matematiku. Snaží se distribuovat své publikace za co nejnižší cenu. Také nabízí texty elektronicky anebo s volnou licencí pro potřeby studia a vzdělávání.

Turpion Limited

Odkaz: http://www.turpion.org/
Anotace: Jedná se o společnost vlastněnou The Institute of Physics Publishing. Cílem je produkovat vysoce kvalitní anglické překlady ruských vědeckých časopisů. Spolupracuje s Russian Academy of Sciences, The London Mathematical Society, The Royal Society od Chemistry.