Neferhetepes

Pyramide Neferhetepes elevation.jpg

Neferhetepes byla zřejmě manželkou prvního panovníka 5.dynastie Veserkafa a matkou jeho nástupce Sahurea.[1]

Pohřbena byla v pyramidě na jih od pyramidového komplexu svého manžela, což nasvědčuje jejímu významnému postavení, podobně jako sedlový strop v její pohřební komoře, který se většinou objevuje pouze v hrobkách panovníků. Zádušní komplex královny je poničen, dochovaly se však zlomky reliféfů z jejího zádušního chrámu. [2]

Reference

  1. Awady, T. EL 2006: 196-197.
  2. Krejčí-Landgráfová 2004: 36-37.

Literatura

Awady, Tarek El 2006: The royal family of sahure. New evidence, in: M.Barta; F. Coppens, J. Krejci (Hrsg.): Abusir and Saqqara in the Year 2005, Prague.

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Krejčí, J. - Landgráfová, R. 2004: Královny 5.dynastie, in: Pražské egyptologické studie, suplementa, Praha, 35-58.

Labrousse, Audran and Jean-Philippe Lauer 2000. Les complexes funéraires d'Ouserkaf et de Néferhétepès, 2 vols. Bibliothèque d'étude 130. Le Caire: Institut Française d'Archéologie Orientale.

Roth, Silke 2001. Die Königsmutter des Alten Ägypten von der Frühzeit bis zum Ende der 12. Dynastie. Ägypten und Altes Testament 46. Wiesbaden: Harrassowitz.

Verner, M. 2003: The pyramids, London: Atlantic Books.