Nepulmonické hlásky

  • pro produkci není využit výdechový proud vzduchu

Rozdělení závěrových hlásek

vzduchový proud směr stručný popis druh závěrové hlásky
pulmonický egresivní vzduch z plic je dýchacím svalstvem vytlačován ven explozíva
glotalický egresivní pohybem hrtanu vzhůru je stlačován vzduch v nadhrtanových dutinách, glotis je uzavřena ejektiva (vyslovují se jakoby s přízvukem, nemohou být znělé)
glotalický ingresivní pohybem hrtanu dolů se v nadhrtanových dutinách vytváří podtlak, glotis je ve fonačním postavení implozíva (něco jako [umb])
velarický ingresivní v dutině ústní vzniká podtlak pohybem jazyka dozadu a dolů mlaskavka (třeba jak se mlaská na koně)


Reference

  • Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.
  • Seikel, J. A., King, D. W. a Drumright, D. G. (2010, 4. vydání). Anatomy & Physiology for Speech, Language, and Hearing. Clifton Park: Delmar.
  • Hála, B. (1962). Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: ČSAV. (vybrané kapitoly)
  • Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly)


Zpět na rozcestník: Fyziologická fonetika | Fonetika