Nimaathap

Nimaathap, též Nymaathap nebo Nimaathap A, byla královnou Egypta v době přelomu 2. a 3. dynastie. Zřejmě byla manželkou posledního panovníka 2. dynastie Chasechemveje, a matkou prvního krále 3.dynastie, faraona Džosera (Necericheta).

Pečeť se jménem královny Nimaathap, nalezená v Chasechemvejově pohřebním komplexu

Její jméno je doloženo na pečetích z pohřebního komplexu Chasechemveje v Abydu, a též z mastaby K1 v Bét Challáfu.[1] Královně Nimaathap je také připisována jedna ze soch z Džoserova pyramidového komplexu v Sakkáře, která byla objevena u kaplí v komplexu pro svátek sed. [2]

Zřejmě se jednalo o významou osobnost, doklady jejího zádušního kultu jsou doloženy ještě ve 4. dynasii (např.Mecenova hrobka v severní Sakkáře).[1]

Reference

  1. 1,0 1,1 Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.
  2. Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.

Literatura

Borchardt, Ludwig 1898. Die Königinmutter N-mAat-1p. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 36, 142-143.

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Dodson, A. 1996: The mysterious 2nd Dynasty. KMT 7 (2), 19-31.

Incordino, Ilaria 2008. Chronological problems of the IIIrd Egyptian Dynasty: a re-examination of the archaeological documents. BAR International Series 1882. Oxford: John and Erica Hedges.

Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.