NodeXL: Analýza mediálního obrazu Miloše Zemana na českém Twitteru

Členové projektu

Jan Misák, Studia nových médií, e-mail: misakj@gmail.com

Stručný popis

Během workshopu jsem vytvořil graf založený na datech hashtagu #zeman importovaných z Twitteru. Použito bylo celkem 883 tweetů z doby od 21.9.2015 do 30.9.2015.

Věnuji se největším 10 skupinám tweetů sestavených dle četnosti hashtagů. Cílem je zjistit nejdiskutovanější témata v souvislosti s prezidentem Milošem Zemanem ve zmíněné době, bližší charakteristiku každé skupiny a poměr na celkovém množství tweetů.

Jedná se tedy o analýzu mediálního obrazu Miloše Zemana na českém Twitteru po dobu cca jednoho týdne.

Skupina 1

Skupina 1 by se dala nejlépe popsat jako uživatelé diskutující nad články vydanými na online portálu Aktuálně.cz. Hlavním tématem je kritická reflexe aktuálních Zemanových kroků a prohlášení (Mynář, trenky, oslava narozenin…), ve tweetech jsou často zmiňováni novináři a mluvčí prezidenta Ovčáček. Z celkového počtu 883 tweetů patří do této skupiny 112.

Skupina 2

Tato skupina obsahuje směs URL odkazující na články, které jsou k prezidentu Zemanovi objektivně silně kritické, místy až dokonce posměšné. Články jsou na různých portálech, objevuje se Respekt, Britské listy, Svobodné fórum, G. Ve skupině se také již vyskytuje méně tweetů pocházejících od novinářů. V této skupině je 152 tweetů.

Skupina 3

V této skupině se jedná o retweety a reakce týkající se jediného tweetu od uživatele „Zlý právník“. Jedná se o fotografii prezidentovy kolony nevhodně parkující na parkovišti, jedná se tedy opět o jakýsi výsměch a kritiku. Ve skupině je 49 tweetů.

Skupina 4

Jedná se opět o skupinu převážně novinářů, kteří informují o Zemanově návštěvě uprchlického tábora a ostatních diskutujících, kteří na článek a jejich glosy reagují. Jedná se tedy opět o jakési diskuzní fórum hlavně ke článku na webu ČT24, který vyznívá lehce negativně: „Zeman navštívil Vyšní Lhoty, do uprchlického tábora nešel“. Ve skupině je 73 tweetů.

Skupina 5

V této skupině jsou tweety veskrze dvojí tematiky: bezpečnostní prověrka kancléře Mynáře a rudé trenky vyvěšené nad hradem skupinou Ztohoven. Hlavním zdrojem tweetů jsou opět veskrze zpravodajské portály, počet tweetů ve skupině je 62.

Skupina 6

Skupinu 6 tvoří polské tweety kolem článku na polském portálu TVP.info, které tento článek sdílejí či komentují. Článek tlumočí Zemanova slova o tom, že Polsko zradilo dohody Visegrádské čtyřky tím, že se rozhodlo podpořit kvóty na povinné přerozdělení uprchlíků. Opět se tedy jedná o kritickou reflexi, počet tweetů ve skupině je 30.

Skupina 7

V této skupině jsou tweety a spíše retweety článků ruského propagandistického portálu Sputnik. Jedná se o mezinárodní uskupení uživatelů a jsou citovány Zemanovy proruské názory. Ve skupině je 25 tweetů.

Skupina 8

Jedná se o uskupení tweetů uživatelů z Itálie reagující na jediný italský tweet. Nejedná se ovšem o prezidenta Miloše Zemana, ale o trenéra týmu ze Švýcarského města Lugano. Tuto skupinu tedy můžeme pominout.

Skupina 9

Jedná se o komentáře uživatelů kolem pořadů na českém rozhlasu, který reflektuje aktuální dění. Tweetují opět převážně čeští novináři. Ve skupině je 29 tweetů.

Skupina 10

V této skupině jsou anglicko-jazyčné tweety kolem článků britského rádia a televize BBC, které informují o akci skupiny Ztohoven a kancléře Mynáře, na kterého je veden tlak kvůli jeho prověrce. Ve skupině je 11 tweetů.

Shrnutí

Překvapilo mne, jak málo pozitivních reakcí na prezidenta Zemana na českém Twitteru je. Pokud se vůbec nějaké vyskytují, jedná se převážně o propagandu ruských webů. Můžeme sledovat, že kritika prezidenta Zemana na Twitteru je rozdělena do relativně málo tematických okruhů a je poměrně celistvá.