NodeXL: Analýza twitterových účtů členů vlády ČR

Členové projektu

Eva Hryzbylová, Studia nových médií, e-mail: ehryzbylova@seznam.cz

Daniel Sýkora, Studia nových médií, e-mail: sykora.dan@gmail.com

Vizualizace projektu

NodeXL vlada CR.png

Odkaz na analýzu v NodeXL gallery

Popis projektu

Díky programu NodeXL lze přehledně znázornit vztahy mezi vybranými lidmi na sociálních sítích Facebook, Twitter a YouTube. Náš tým zvolil sociální síť Twitter, z níž získal data o vztazích a nejčastějších tématech členů současné vlády České republiky. Po zpracování dat v programu NodeXL vyšly najevo předpokládané, ale i neočekávané a zajímavé výsledky.

Účet na Twitteru má zřízeno patnáct z celkových šestnácti členů. Z jejich účtů jsme na Twitteru vytvořili List (seznam)[1], který programu umožňuje seskupit jednotlivá data o aktivitě těchto vládních politiků a vyvodit z nich vztahy, ať už mezi sebou nebo s ostatními uživateli. Při interpretaci dat je nutné brát v úvahu fakt, že NodeXL zpracovává data pouze za posledních sedm až osm dní.

Z vizualizace dat jasně vyplývá, že vztahy jednotlivých ministrů s ostatními uživateli Twitteru mají strukturu „publika“, tj. uživatelé jsou publikem daného ministra. Zároveň má každý ministr své vlastní publikum, neboť vztahy mezi jednotlivými publiky jsou jen velmi omezené. Z těchto poznatků lze vyvodit závěr, že jednotliví ministři oslovují skupiny uživatelů, kteří mezi sebou nejsou příliš propojeni.

Z výše uvedeného schématu „publika“ vybočují ministři Martin Stropnický (G9) a Dan Ťok (G10), jejichž vztahy s ostatními uživateli jsou takřka nulové. Takto izolované jedince lze zařadit do kategorie tzv. „isolates“, neboť jejich tweety nezískaly žádnou či téměř žádnou odezvu. V případě Dana Ťoka je důvodem to, že se rozhodl ukončit své působení na sociálních sítích v důsledku známé aféry neuváženého tweetu při tragické nehodě Pendolina, a všechny své předchozí tweety smazal. Stropnický je naopak na Twitteru poměrně aktivní, avšak jen výjimečně označuje ostatní účty a hashtagy nevyužívá vůbec. Dosah jeho příspěvků je tak značně omezen a orientuje se především na své odběratele, přičemž nepočítá s jejich zpětnou interakcí.

Vizualizace také identifikuje témata, která se v dané skupině nejčastěji probírají. Každý ministr svá témata nepřekvapivě věnuje především svému resortu. Některé účty jsou přesto vedeny méně formálně. Dobrým příkladem může být účet ministra financí Andreje Babiše (G5), který suverénně vede v počtu odběratelů (159 000) možná i díky tomu, že část jeho příspěvků je mimopolitická a často také představuje události z jeho soukromého života. Ukazuje také svůj kontakt s populárními a úspěšnými osobnostmi (Roman Vaněk, Bohdan Pomahač, Petr Čech), nebo s celou řadou různých kapel (The Tap Tap, Mandrage, Ine Kafe atp.). Pestrost jeho příspěvků i cílení na ostatní významné osobnosti může být hlavním důvodem jeho twitterové popularity.

Pokud bychom brali v potaz stranickou příslušnost, nejkonzervativnějšími účty disponují ministři za ČSSD. Bohuslav Sobotka (G8), Michaela Marksová (G6) i Lubomír Zaorálek (G7) své účty využívají především jako komentář své práce. S ostatními sektory jsou propojeni jen minimálně, cílí na určitou skupinu uživatelů. Obsah jejich účtů se šíří nejdále k jejich odběratelům.

Pořadí jednotlivých skupin (G1 až G10) není určeno náhodně - čísla značí, jak moc jednotlivé účty ovlivňují celé zkoumané prostředí. První místo patří účtu ministra Pavla Bělobrádka, který je ze všech vládních členů se 4 300 tweety uživatelsky nejaktivnějším. Jeho nody (spojení) sahají do všech ostatních klastrů. Jako jediný se tak alespoň okrajově dotýká všech vládních témat.

Data v programu NodeXL jasně ukázala, že nejaktivnějším diskutérem napříč všemi sférami je Alexandr Mitrofanov, novinář a komentátor píšící pro Právo. Za sledovanou dobu dostal od ministrů největší počet (20)[2] replies (odpovědí) ze všech aktivních uživatelů. Znalost faktu o Mitrofanově vysoké interakci by mohla ministrům posloužit jako vodítko, na koho se v komunikaci na Twitteru soustředit.

Otázkou zůstává, zda je cílem ministrů udržovat s ostatními uživateli vztah na úrovni „publika“ či zda by s nimi chtěli spíše vytvořit vazby tzv. „komunity“. Limitujícím faktorem může být i jejich nedostatečná gramotnost v oblasti fungování a možností sociální sítě Twitter. Na závěr uvádíme nejčastěji zmiňované domény a hashtagy.

Nejčastěji zmiňované domény Nejčastěji zmiňované hashtagy
facebook.com 95x čssd 10x
idnes.cz 32x policie 9x
novinky.cz 26x unga2015 9x
army.cz 25x eu 8x
ceskatelevize.cz 24x czv4pres 7x
cssd.cz 24x expo2015 6x
youtube.com 22x czechday 6x
mmr.cz 20x migrace 5x
dienstbier2013.cz 20x brusel 4x
vlada.cz 19x vrbetice 4x

Reference