NodeXL: Studenti 1. ročníku StuNoMe

Členové projektu

Jan Vlnas, Studia nových médií, e-mail: snm@jan.vlnas.cz

Marta Kolárová, Studia nových médií, e-mail: martavkolarova@gmail.com

Vizualizace projektu

NodeXL StuNoMe.png

Odkaz na analýzu v NodeXL gallery

Popis projektu

Ve vizualizaci jsme pracovali se seznamem studentů a pedagogů StuNoMe doplněným o nově nastupující studenty. Studenti prvních ročníků jsou zvýrazněni červeně. Data byla stažena 30. září 2015, tedy ještě před začátkem akademického roku. Graf zachycuje interakce mezi jednotlivými uživateli, tj. mentions, retweets, favorites atp. Ne všichni studenti prvního ročníku mají účet na Twitteru, případně jej ještě nesdělili.

Popisky clusterů jsou tvořené nejčastějšími slovy (bez stopslov). Jednotlivé clustery drží zajímavě tematicky pohromadě. Hlavními influencery bez ohledu na clustery jsou nepřekvapivě Josef Šlerka a Jakub Fiala.

Clustery do jisté míry rozlišují jednotlivé skupiny na SNM, jako např. studenty stejného ročníku (clustery G4, G5) a pedagogy (clustery G2, G3). Clusteru G2 dominuje Josef Šlerka a je zároveň i nejfrekventovanějším klíčovým slovem (což je dané).

Svůj vlastní cluster (G4) má i Jakub Fiala, mimo jiné tajemník oboru online i v terénu. Samozřejmě nesmí chybět hastag #snmprijimacky, a skupina především studentů vyšších ročníků a absolventů – a opět dvou začleněných studentů prvního ročníku.

Cluster G3 je „marketingový“, najdeme v něm StuNoMe absolventy, jako je Máša Dudziaková, Adam Zbiejczuk nebo Honza Páv. Hned na prvním místě v nejpoužívanějších slovech je mascha_dudu (twitter name Máši Dudziakové).

V clusteru G5 je zajímavé všimnout si uživatele lenikrsova (Lenka Krsová), která je sice v rámci clusteru v okrajové poloze, ale zároveň je jeho ústředním tématem.

Specifikem tohoto zachycení dat je, že není rozlišená aktuálnost jednotlivých účtů a interakcí. Proto jsou v grafu viditelné i neaktuální účty jako SNMcrowd, které silně interagovaly s jinými členy seznamu.

Nejpodstatnější na tomto grafu je však zachycení účtů nových studentů. Jejich větší část se nachází v clusteru G1, tj. bez interakce s ostatním uživateli ze SNM. Zbylých 7 účtů je rovnoměrně rozloženo mezi zbývající clustery. Jejich zařazení do clusterů však může být dané i tím, že mají vůbec nějakou interakci s ostatními uživateli, tj. nelze na základě příslušnosti jednoznačně určit jejich zaměření či kterým směrem se budou ve studiu profilovat. Mohlo by však být zajímavé vizualizaci opakovaně zreprodukovat v průběhu následujícího studia.