NodeXL: Ztohoven a červené trenky

Členové projektu

Jan Vlnas, Studia nových médií, e-mail: jan@vlnas.cz

Marta Kolárová, Studia nových médií, e-mail: martavkolarova@gmail.com

Vizualizace projektu

NodeXL Ztohoven.png

Odkaz na analýzu v NodeXL gallery

Popis projektu

Vzhledem k aktuálnosti tématu jsme se podívali, jakou reakci na twitteru vzbudila recese umělecké skupiny Ztohoven, která místo prezidentské standarty vyvěsila na Hradě obří červené trenky. Pracovali jsme s daty za období od 20. 9. 2015 do 30. 9. 2015.

Hned při prvním pohledu na vizualizaci je patrné, kdo diskuzi dominuje – podle předpokladů je to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který je ve většině clusterů mezi hlavními použitými slovy. Také je patrné, že akce proběhla médii – hned uprostřed hlavního clusteru si můžeme všimnout České televize, dále pak Radiožurnál, Echo24, Lidové noviny, neovlivni.cz, Filip Horký (reportér ČT24) a často ji zmiňovali i mediální analytici, jako např. Filip Rožánek nebo Ján Simkanič.

Dalším zajímavým prvkem je řada nepropojených clusterů, která často patří některému konkrétnímu titulu, u kterého nedocházelo k přílišné interakci: Reflex, zpravyrozhlas.cz nebo aktualne.cz. Zajímavé je také centrální postavení ČT24. Také si můžeme všimnout, že simindr (Ján Simkanič), není zařazen v hlavním clusteru, ale má svůj vlastní (G2), který je silně centralizovaný.

Z celkového výsledku je patrné, že diskuze se drží především v oblasti médií, to jsme ale také předpokládali. Z analýzy můžeme zjistit, jaká média mají jaký vliv a také na jakou skupinu, která se kolem nich utváří. Bylo by zajímavé zjistit také sentiment, který byl v diskuzích u jednotlivých témat použit, a lokality, ve kterých se o události diskutovalo nejvíce (předpokladem je Praha). Lokality by bylo možné zjistit buď na základě udané lokace v profilu jednotlivých účastníků nebo přímo z geotagovaných tweetů.