Novorozenecké období - psychoanalýza

  • Freud, i když se dětmi nezabýval, upozornil na význam dětství
  • Anna Freudová – význam vztahu matka-dítě, význam odloučení dítěte od matky v případě hospitalismu (Psychoanalýza pro učitele a rodiče), analýza dětské kresby, studovala denní snění, formulovala obranné mechanismy; Freud se zaměřoval na vztah otec-dítě, ale ona přesunula pozornost na matku (vztah matka-dítě)
  • M. Mahlerová – popisuje detailně vývoj vztahu matka-dítě
  • K. Horneyová – důraz na princip uspokojení dítěte a pocitu bezpečí
  • R. A. Spitz – navazuje na výzkumy tzv. vídeňské školy a rozpracovává otázku hospitalismu
  • Bowlby, Erikson

Zdroje