Obaly

  • mozek uložen v dutině lební, mícha v kanálu páteřním
  • tvrdá plena - dura mater - vnější obal, vystýlá dutinu lební, přirůstá ke spodině, kolem míchy tvoří tuhý vak, mezi kostí a tvrdou plenou jsou cévy, vazivo a tuk
  • pavučnice - arachnoidea - vnější obal, nesleduje záhyby mozku, mezi ní a omozečnicí vznikají dutinky, vyplněné mozkomíšním mokem
  • omozečnice - pia mater - vnitřní bal , blanitá plena, cévnatá, vniká do brázd

Zdroje