Obtíže v dospělosti

  • první známky poklesu výkonnosti – vnímáno víc subjektivně (katastrofa, když mi vypadnou 2 zuby)
  • menopauza u žen, andropauza u mužů (obtížnější vyvolání a udržení erekce – pocity beznaděje, ztráta osobní hodnoty)
  • odchod dětí – pocit prázdného hnízda (už mě nikdo nepotřebuje)
  • odchod do důchodu
  • hodně individuální, závisí na nich, ale každý musí trochu změnit způsob práce
  • potíže se zařazením v pracovním procesu – není ta výkonnost, pomalejší, nátlaky z vedení, nové technologie, nechtějí staré
  • odchod do důchodu - změna volného času – závisí na aktivitách před důchodem (čím víc, tím líp)

Zdroje