Odborné společnosti, periodika a konference v rámci psychologie zdraví

Rozvoj oboru - vědecké společnosti, konference, periodika

APA od r. 1982 vydává:

 • Health Psychology
 • zpravodaj The Health Psychologist
 • od 1986 vychází Journal of Helth Psychology

EHPS vydává:

 • zpravodaje EHPS – Newsletter
 • Psychology and Health
 • od 2007 též Health Psychology Review

příbuzné časopisy:

 • International Journal of Behavioral Medicine
 • Psychosomatic Medicine
 • Journal of Behavioral Medicine
 • Journal of Health and Social Behavior
 • Health and Social Work
 • Health Promotion International