OpenGrey

OpenGrey je multioborová evropská databáze šedé literatury, kterou provozuje Ústav vědeckých a technických informací Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (INIST-CRNS).

OpenGrey používá vyhledávač Exalead (založené na PHP a MySQL software), který nabízí výkonné vyhledávací dotazy, stejně jako fasetové vyhledávání. Dále nabízí možnost exportovat odkazy ve formátu XML, nebo Zotero.

OBSAH DATABÁZE

Databáze zahrnuje témata z oborů:

  • Věda a technika
  • Biomedicína
  • Ekonomie
  • Sociální a humanitní vědy

OpenGrey zahrnuje také konferenční preprinty partnerského GreyNet - mezinárodní výroční konference o šedé literatuře (http://www.greynet.org/) a nyní jediné plné texty uložené přímo v OpenGrey společně s bibliografickým záznamem.

ZÁZNAMY

Zahrnuje 700 000 záznamů. Záznamy jsou v zapsané v anglickém jazyce a obsahují:

  • bibliografická data – anglický název a/nebo anglická klíčová slova
  • SIGLE klasifikační kódy (http://www.opengrey.eu/subjects)
  • od roku 1997 také anglicky psané abstrakty

OpenGrey záznamy jsou založeny na rozšířené verzi kvalifikovaného formátu Dublin Core. Každý záznam v této databázi je identifikován jedinečným trvalým identifikátorem, tzv. handle.

Zahrnují typy dokumentů jako technické zprávy, disertační práce, konferenční sborníky, oficiální publikace a jiné typy šedé literatury.

Uživatel je informován o dostupnosti dokumentu a možnostech přístupu k tištěným dokumentům z každého centra OpenGrey.

PARTNEŘI

OpenGrey nabízí zdroje významných evropských center dodávání informací a dokumentů, které do roku 2006 patřily pod asociaci známou jako EAGLE: Evropská asociace pro využívání šedé literatury. Každé centrum bylo zodpovědné za sběr šedoé literatury vyrobené ve své vlastní zemi a také vám bylo schopno pomoci získat kopii listinného dokladu, nejsou-li k dispozici v odkazu žádné další informace.

HISTORIE

V roce 1980 vznikl SIGLE (Systém pro informace o šedé literatuře)s cílem shromáždit a dát k dipozici šedou literaturu vyrobenou v zemích Evropského společenství skrze on-line databázi (zprostředkovala STN). S podporou Evropského společenství byla jako základna ustanovena roku 1985 EAGLE - Evropská asociace pro využívání šedé literatury. V roce 2006 se členové EAGLE dohodli o rozpuštění sdružení a zastavili vstup nových dokumentů. Databáze SIGLE byla pořízena ze všech členských počítačů, navrhujících databáze online.

V rámci hnutí Open Access INIST-CNRS (Institut de l'Information Scientifique et Technique), pak spustila projekt OpenSIGLE. Rozhodla se převést databázi SIGLE na platformě DSpace a aby jeho obsah volně k dispozici jako OpenSIGLE (byla zapojena do systémů OpenDOAR, WorldWideScience.org, indexoval ji Google a Google Scholar). V roce 2009-2010 se GreyNet International připojil k OpenSIGLE, přidávat preprinty z konferencí. Tím, že poskytuje plný přístup k textu do konferenčních příspěvků nabízí otevřený přístup k mezinárodnímu výzkumu šedé literatury. V roce 2011 OpenSIGLE mění svoji platformu a název. OpenGrey poskytuje nové funkce a nový obsah.

SOUČANOST

Největšími přispěvateli jsou v současné době Spojené králoství, USA a Německo. ČR v současnosti dodává do OpenGrey zdarma záznamy z NTK přes NUŠL (protokolem OAI-PMH) za podmínky dodržení povinných polí. Vyžadováno je perzistentní URL nebo kontakt na službu. Pro NUŠL je věcnou klasifikací PSH a následně probíhá automatické mapování hesel PSH na hesla SIGLE.

BUDOUCNOST

Databáze OpenGrey má velký potenciál do budoucnosti, protože umožňuje zpřístupnit stále větší pole šedé literatury. Stále také roste poměr přístupů z mobilních zařízení. Z hlediska zhodnocení všask používá zastaralý věcný popis, který se vůbec nevyvíjí (využívají stále klasifikaci SIGLE, která již nemůže odpovídat potřebám vyvíjející se vědy). Rovněž zahrnuje příliš málo typů dokumentů, to by měla do budoucnosti určitě rozšířit.

ČLENOVÉ OPENGREY A JEJICH INSTITUCE

ODKAZY

POUŽITÁ LITERATURA

  • OpenGrey: About OpenGrey. OpenGrey [online]. 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex- France: INIST-CNRS - Institut de l'Information Scientifique et Technique [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.opengrey.eu/about
  • PEJŠOVÁ, Petra. OpenGrey = nová OpenSIGLE. Ikaros - elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: IKAROS, 2012, 16(5/2) [cit. 2015-03-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/opengrey-nova-opensigle-petra-pejsova
  • OpenSIGLE. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSIGLE

EXTERNÍ ODKAZY