Otevřená věda

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Prosím dodržte lhůtu 4 dny od doby, kdy byla tato zpráva vložena (přesné datum vyhledejte v historii). Poté neváhejte šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svgOpen knowledge, open content, open source, open access, open data, open educational resources, open notebook science, open courses, Open Knowledge Foundation, open bibliographic data, Open Library, open peer-review aj.

Stručnou definici například nabízí Open Science Working Group při Open Knowledge Foundation: “Otevřená věda znamená mnoho věcí, ale primárně jde o vědecké znalosti, které lidé mohou volně užívat, znovupoužívat a distribuovat bez legálních, technologických a společenských omezení.”

Dan Gezelter [2009] ve své úvaze na blogu The OpenScience Project otevřenou vědu definuje čtyřmi základními cíli: 1. Transparentnost v experimentální metodologii, pozorování a sběru dat. 2. Veřejná dostupnost a znovupoužitelnost vědeckých dat. 3. Veřejná přístupnost a transparentnost vědecké komunikace. 4. Používání webových nástrojů k posílení vědecké spolupráce. Zároveň reformuluje Faradayův výrok o tajemství úspěchu ve vědě “Work. Finish. Publish.” na otevřenější “Work. Finis. Publish. Release.”, který vystihuje požadavek na dnešní vědce, pokud bychom chtěli, aby otevřená věda skutečně vzkvétala. Tedy že již nestačí pouze vydat článek v některém z uzavřených časopisů, ale že je potřeba zveřejnit také data, metadata a další potřebné informace. [Gezelter, 2009]


Jak bylo v předchozí části naznačeno, roztříštěností definice otevřené vědy se zabývají Bartling a Friesike [2014], kteří ve své práci upozorňují, že definice často nahlíží na otevřenou vědu příliš konkrétním způsobem či v souvislosti s otvíráním jednoho typu obsahu. Proto na základě rozsáhlého literature review formulovali pět základních myšlenkových škol otevřené vědy, které se snaží pokrýt veškeré aspekty otevřenosti ve vědě. Tyto základní školy jsou [Bartling, 2014, s. 19]:

1. Demokratická škola / Democratic School, 2. Pragmatická škola / Pragmatic School, 3. Infrastrukturní škola / Infrastructure School, 4. Hodnotící škola / Measurement School, 5. Veřejná škola / Public School.