Předsudek

Předsudek (ang. prejudice) je emočně nabitý a kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj.[1] Předsudek se může týkat sociální skupiny, ale i jednotlivé osoby (např. učitel je ve škole informován předchozím vyučujícím o vlastnostech určitého žáka - nekriticky je přijme a chová se podle nich)[2].

Rozvoj předsudků v dětství

 • Výzkum Hraba a Granta (1970) potvrdil předpoklad, že si předškolní děti vybírají panenku dle své vlastní barvy kůže[3]. Taktéž mají předškolní děti tendenci k zvýhodňování vztažných a stereotypizovaní nevztažných skupin. Ve studii Yee a Browna (1994) byly děti požádány, aby pomocí jednoduché škály ukázaly, jak moc rády mají chlapce a dívky. Od pěti let u chlapců a tří let u dívek bylo v jejich hodnocení patrné silné zvýhodňování skupiny jejich pohlaví. [4]
 • Aboud (1993) [5] došel k závěru, že si děti ve čtyřech až pěti letech tvoří vlastní, mnohdy silnější předsudky než dospělí. Tento proces vysvětluje sociálně-kognitivní závislostí na posuzování lidí podle vnějších znaků (barva pleti, pohlaví, oblečení, jazyk), jelikož se s tímto způsobem hodnocení setkávají od nejranějšího dětství. S rozvojem kognitivních schopností podle něj mezi 8-9. rokem předsudky ubírají na síle.
 • Davey (1983) potvrzuje existenci etnických předsudků u britských žáků základních škol[6] a Ruland (1999) hovoří o existenci národnostních předsudků až u dětí od 10 let věku.[7] Vzhledem k absenci skutečných konfliktů zájmů mezi těmito skupinami jsou tyto rané předsudky vysvětlovány potřebou diferenciace a rozvoje identity[8].

Zdroje

 1. Hartl Pavel, & Hartlová Helena. (2010). Velký psychologický slovník. (Vyd. 4., V Portálu 1., 797 s.) Praha: Portál.
 2. Čáp Jan. (2001). Psychologie pro učitele. (Vyd. 1., 655 s.) Praha: Portál.
 3. Hraba, J., & Grant, G. (1970). Black is beautiful: A reexamination of racial preference and identification. Journal of personality and social psychology, 16(3), 398
 4. Yee, M., & Brown, R. (1994). The development of gender differentiation in young children. British Journal of Social Psychology, 33(2), 183-196.
 5. Aboud, F. E. (1993). The developmental psychology of racial prejudice. Transcultural Psychiatric Research Review.
 6. Davey, A., Mullin, P. N., Norburn, M. V., & Pushkin, I. (1983). Learning to be prejudiced: Growing up in multi-ethnic Britain. E. Arnold.
 7. Rutland, A. (1999). The development of national prejudice, in‐group favouritism and self‐stereotypes in British children. British Journal of Social Psychology, 38(1), 55-70.
 8. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. (2006). (Vyd. 1., 769 s.) Praha: Portál.