Přerámování

v psychologii emočně - kognitivní rekonstrukce stresových situací, nežádoucích stereotypů a vzorců chování, změna kontextu, druh krizové intervence.