Přidatný nerv

Přidatný nerv (nervus accesorius) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí XI.

  • pouze motorický
  • vystupuje z prodloužené míchy, ovlivňuje motoriku laryngu pharyngu, musculus sternokleidomasteideus (ohybač hlavy)

Porucha nervu

  • jednostranná- neschopnost otáčet hlavu, pokles linie krku(svaly jsou atrofované,nefunkční)