Panovníci Římské doby (Egypt)

V tomto seznamu jsou zahrnuti ti z římských císařů (i cizích vládců a pretendentů), kteří v Egyptě reálně vládli

Julsko-claudijská dynastie (30 př. n. l. – 68 n. l.)

Rok čtyř císařů a Flaviovská dynastie (68 n. l. – 96 n. l.)

  • Rok čtyř císařů
    • Galba (68 n. l. – 69 n. l.)
    • Otho (69 n. l.)
  • Flaviovská dynastie

Dynastie adoptivních císařů (96 n. l. – 192 n. l.)

Severovská dynastie (193 n. l. – 235 n. l.)

Krize principátu (235 n. l. – 284 n. l.)

Tetrarchie