Periferní nervový systém

Periferní nervová soustava (PNS) je část nervové soustavy obsahující nervy a neurony, které se nalézají mimo centrální nervovou soustavu (mozek a mícha). Nervy jsou svazky neuritů, vláken axonální bílé hmoty. Dělí se na:

  1. hlavové nervy
  2. míšní nervy
  3. autonomní nervy