Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson)

 • Erik Erikson
 • neopsychoanalytik
 • ale říká, že vývoj není jen vývoj organismů zasazeného do mantinelů společnosti
 • klíčová determinanta je psychosociální konflikt, který se musí vyřešit
 • vývoj člení až do smrti (8 fází) → měníme se až do konce života

Vývojová stadia

Důvěra × nedůvěra

 • kojenecký věk
 • ctností je naděje
 • buď vzniká základní důvěra v sebe, v okolí, v každodennost nebo nevzniká a dítě se neorientuje v okolí, lidech, má ohrožující pocity nejistoty
 • dítě má schopnost orientovat se v nejbližším okolí a lidech; v 12-15 měsících již existují různé typy vazby dítěte na matku → způsobeno tím, jak na dítě matka působí, jaké k němu přicházejí stimuly
 • 1. rok člověka koncipuje v tom, jaký pohled na svět si dítě do života odnese
 • vyřešení tohoto konfliktu záleží na kvalitě mateřské péče (mentální nastavení matky, její zralost, stabilita jejího chování, chtěnost dítěte,…)

Autonomie × stud

 • 1,5 až 3 roky
 • účinná síla je vůle, síla chtění
 • fáze rostoucí autonomie nebo studu ze závislosti na okolí
 • dítě si chce prosadit svou samostatnost (př.: nechce chodit za ruku)
 • začíná některé věci dělat samo, ale irituje ho, když mu něco nejde → rodič musí vybalancovat to, že dítě chce něco dělat, ale ještě to neumí (neříkat: prosím tě dej to sem, ty to neumíš, nech to ty nešiko) → dítě to pak přestane zkoušet a čeká se vším na pomoc, kazí se mu sebeobraz
 • přiměřená stimulace, stimulovat dítě o trochu více než co umí (to ho baví)
 • hygienické návyky: dítě poprvé vidí, že záleží jen na něm, na jeho rozhodnutí, jak bude okolí reagovat

Iniciativa × vina

 • 3 až 6 let
 • účinná síla je cíl (záměr)
 • aktivita dítěte, období hry, začíná se tvořit sebevědomí
 • začíná samo sebe hodnotit, protože v předchozím věku docházelo k interiorizaci sociálních norem
 • rádo se dostává z přímé kontroly dospělého (např.: se schovává do domečků na prolézačkách) + zkoumají své tělo
 • zkoušejí to, co nesmí, protože jejich aktivita jim nedá poslechnout všechny ty věci, které mají zakázané
 • jejich svědomí je celkem trápí, protože jsou vcelku kruté a vše ji spojují se sebou („nechci aby děda přišel“, děda pak umře, „je to moje vina, že umřel, protože jsem nechtěl, ať přijde“)
 • dítěti se nesmí vzít jeho aktivita, chuť poznávat, prozkoumávat, aby pak neztratilo schopnost „riskovat“
 • spontánní hra, nechat ho dělat to, co ono samo teď chce, nenutit ho do něčeho jiného
 • dítě někdy až tak tíží svědomí, že se jde raději samo udat

Snaživost × méněcennost

 • 6 až 12 let
 • účinná síla je kompenzace
 • ve škole se poprvé začne poměřovat se spolužáky (ve školce má dítě ještě nereálný sebeobran a nejsou tam výkonové testy) a setkávají se tam s novou autoritou, ne nutně přátelskou → začíná se dívat, jak na tom je v porovnání s ostatními
 • klíčový moment, aby neztratili chuť učit se je, aby ve škole nezažívali jen méněcennost (každé z dětí ve třídě potřebuje zažít, že je v něčem dobré)
 • nesmí být moc ambiciózní rodiče

Identita × nejistota

 • 12 až 16 let
 • účinná síla je poctivost
 • hledání vlastní identity a nejistota ze své pozice mezi lidmi
 • Erikson vystihl citovou nejistotu dospívajících
 • chtějí být netypičtí, jedineční, chtějí se odlišit od ostatních
 • nejistota jaký skutečně je, kam směřuje, jestli je oblíbený, jak ho vnímají ostatní, nejistí sami sebou
 • ale vrstevnická skupina najednou poskytuje i útočiště, místo, kde splyne s davem (stejně se oblíkají,
 • všichni mají pupínky na obličeji) → ambivalence (chce být jedinečný × splynout)
 • vrstevnická skupina zde hraje obrovskou a nezastupitelnou roli
 • dospělý se má dospívajícímu poskytnou jako někdo, vůči komu se mohou vymezovat (i když je to nepopulární role)
 • dospívající se od rodičů potřebuje sociálně a emocionálně odpoutat (pak se zase do rodiny jako její člen vrátí, ale už v kvalitativně jiné roli)
 • musí pochopit smysluplnost života, vytváří si měřítka hodnot, vidí svou roli v budoucnosti

Intimita × izolace

 • mladá dospělost (poté, co jsme našli svou identitu)
 • účinná síla je láska
 • už není důležitá identita, ale to, že dokáže splynout s jiným člověkem v pravou intimitu → harmonické soužití s někým (nemusí to být sexuálně, ale třeba kamarádsky)
 • už člověk neuvažuje jako Já, ale jako My a je schopen pro to něco obětovat
 • izolace = nepodařilo se zvládnout předchozí etapu, je plně koncentrován na sebe → aby ho ostatní nerušili, zůstane v izolaci (klidně může žít v partnerském vztahu, ale nepřipustí si nikoho k tělu)

Reprodukce × stagnace

 • střední dospělost až stáří
 • účinná síla je péče
 • reprodukce biologická i pracovní
 • potřeba být potřebný (vzájemnost) - kontinuity vést, vychovávat, předávat a taky dělit se
 • stagnace: starat se jen o sebe, žádné dělení, žádná vzájemnost, rodičovství mu toho prý hodně vezme a nic nedá, nechce tým v práci → lidé, kteří mají pocit, že se nemohou plně rozvinout (v práci)

Integrita × stagnace

 • pozdní dospělost (stáří)
 • účinná síla je moudrost
 • dosažení plné osobní integrity proti znechucení ze života
 • integrita: pocit, že má co dát, s čím se podělit, nebojí se smrti, zajímá se co bude po něm (stará se o ekologii), vnímá život, že byl takový, jaký měl být, život žije naplno až do smrti
 • znechucení: život mi protekl mezi prsty, nic jsem nestihl, nejsem pro nikoho významný, bojí se smrti - nic v životě nemělo smysl, protože stejně umřu, často agresivní na okolí
 • Erikson: „Zdravé děti se nebudou bát života, jestliže jejich předkové budou mít dost integrity, aby se nebáli smrti.“

Zdroje