Periodizace lidského vývoje (Sigmund Freud)

Sigmund Freud

 • Sigmund Freud
 • 1856 - 1939
 • narozen v Příboře na Moravě
 • psychoanalýza = psychologie osobnosti = diagnostická a terapeutická metoda
 • nazývána hlubinnou psychologií a v rámci ontogenetické psychologie nazývána nativistickou iracionální teorií
 • navazoval na Leibnitze, německou literaturu, Helmholtzovou mechanickou školu (teorie myšlenkových soudů), Darwinovu teorii
 • popis rozporů, při kterých je blokována relaxace, možnost odreagovat se
 • metody: analýza chybných úkonů
 • volná asociace
 • výklad snů
 • hypnóza
 • vytvoření vztahu lékař - pacient
 • vývoj člověka je nepřetržitě formován v rozporuplném prostředí:
 • pudy a přirozenost × působení vnějšku, kultury, sociálního determinismu
 • socializace = permanentní konflikt jedince s kulturou
 • ID (ono): psychická struktura s pudovou energií, která existuje nevědomě (narodíme se s ní)
 • EGO (já): vědomé fungování jedince, schopnost přetransformovat pudovost do normálních projevů,
 • vyvine se do 3,5 let
 • SUPEREGO (nadjá): ideál, ke kterému se vztahujeme, formuje ideální já, které se zvnitřní, počátky
 • morálně etického myšlení, vyvine se od 3 do 6 let (první výčitky svědomí v tomto věku)
 • jedna z prvních periodizací
 • upřel pozornost na vývoj v dětství v době, kdy to bylo něco nezajímavého
 • klíčová determinanta: ve které oblasti je uspokojován pud = eros (pud života), ve kterých oblastech získává největší uspokojení = slast = libido
 • pud ke smrti = thanatos

Fáze psychosexuálního vývoje

Orální fáze

 • narození až 1. rok
 • klíčovou zónou je ústní krajina (největší sytost senzorů)
 • 2 podfáze: sání (jako takové) a orálně-agresivní - nejen stimulace rtů, ale i růst zubů (dentice), projevuje se i pud smrti - destruktivní (i když ho to bolí, stále kouše)
 • (dnes neoanalytici upozorňují na spojení prožívání slasti sexuálního zážitku a bolesti)

Anální fáze

 • 1,5 až 3 roky
 • přesun tělesné zóny na oblast anální
 • nejvyšší pocit slasti ze zadržování nebo vyměšování stolice
 • neoanalytici: schopnost se rozhodovat ve vazbě na odměny okolí (různé odměny a tresty za pokálení a vykakání) → dítě si uvědomuje oblast, ve které se může samo rozhodovat, být v souladu s okolím nebo ne, jak chce, a taky se poprvé setkává s tlakem okolí

Falická fáze

 • 4 až 6,7 let
 • časné stádium genitální
 • přesun do krajiny genitální - největší libost stimulace genitálů
 • projevuje se zájem o nahé tělo, zvlášť opačného pohlaví, masturbují, studují milostné hrádky rodičů
 • penis - pýcha chlapce
 • závist dívky (považují se za defektní)
 • vytváření platonického vztahu k rodiči opačného pohlaví → oidipův/elektřin komplex (Iva Šipošová, Jiří Melan)

Latentní fáze

 • 6 až 12 let
 • prožívání libida ustupuje do pozadí
 • po vyřešení falických rozporů je dítě plně soustředěno na školu

Genitální fáze

 • 12 až 16 let
 • Oidipův komplex byl intrafamiliérní, teď se přesouvá extrafamiliérně (mimo rodinu, např. platonická láska k herci, spolužákovi)
 • Freud si myslí, že tady psychický vývoj končí „v 15 letech je osobnost člověka podobná sádře“ a říká, že to, co je do 6 let, je to nejdůležitější, pak si do těch 15 let jen zkouší mimo rodinu, co se tam naučil

Zdroje