Podjazykový nerv

Podjazykový nerv (nervus hypoglossus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí XII.

  • motorický

Poruchy nervu

  • jednostranné- hemiglossoplegie - když člověk otevře pusu, tak jazyk táhne zdravá část a naopak když dojde k vypláznutí, tak zdravá část přetlačuje jazyk na druhou stranu
  • oboustranné - jazyk se nehýbe vůbec nebo špatně, nelze ho ani vypláznout ani s ním pohybovat, je tedy narušena artikulace, což vede až k dysartrii (porucha mluvy)