Pohlavní soustava

 • základní funkce a vlastnost živé hmoty – schopnost rozmnožování, vznik nového jedince (existence biologického druhu), přenos genetické informace
 • vývoj pohlavní soustavy je spojený s vývojem močové soustavy, zakládají se v břišní dutině a před narozením sestupují dolů u mužů do šourku - scrotum - sestup je aktivovaný hormony hypofýzy, u žen do malé pánve

rozmnožovací soustavu tvoří:

 1. pohlavní žlázy - gonády
 2. přídatné pohlavní orgány
Mužské pohlavní ústrojí

Mužské pohlavní ústrojí

Varle - testis

 • jde o párový orgán vejčitého tvaru a lalůčkovité struktury
 • průměrná velikost u dospělého muže je 4-5 cm v podélném směru
 • do 10 let rostou pomalu, v období puberty se růst zrychluje, definitivní rozměr nabývají mezi 20-30 rokem
 • pod tuhým obalem jsou složeny četné semenotvorné kanálky o průměru 30-70 cm délky (celkem tvoří asi 300-350 m)
 • kanálky obsahují zárodečný epitel, kde se tvoří pohlavní buňky – spermie
 • mezi kanálky jsou vmezeřeny Leydigovy žláznaté buňky, které produkují mužský pohlavní hormon testosteron
 • tvorba spermií začíná kolem 13. roku života a trvá po celý život, je řízena hypotalamo-hypofyzární soustavou prostřednictvím adenohypofýzy
 • spermie dozrávají 75 dní, poté se uvolňují a postupují do nadvarlate
 • proces tvorby spermií označujeme jako spermiogenezi
 • spermie – je tvořena hlavičkou, krčkem a bičíkem, který umožňuje samostatný pohyb o rychlosti 3-4 mm/min, životnost spermií v rodidlech ženy je cca 2 dny
 • chám (sperma)- obsahuje zralé spermie v počtu cca 100 mil. na 1mm3 a tekutinu obsahující sekrety žlázek připojených na vývodní pohlavní cesty tj. nadvarle, semenotvorné žlázky a prostaty

Vývodné orgány

Nadvarle - epididymis

 • ústí zde vývodné kanálky varlete
 • z každého nadvarlete vystupuje chámovod dlouhý 40cm, který vstupuje do dutiny pánevní, prochází tříselným kanálem a v místech pod močovým měchýřem ústí do močové trubice
 • v místě vyústění chámovodu obemyká močovou trubici tzv. předstojná žláza - prostata

Žláza předstojná - prostata

 • jde o žlázosvalový nepárový orgán velikosti kaštanu
 • její rozvoj ovlivňuje mužský pohlavní hormon – testosteron
 • prostata produkuje tekutinu, která alkalickou reakcí neutralizuje kyselou reakci močové trubice a pochvy – ovlivňuje tak životnost a pohyblivost spermií

Močová trubice - uretra

 • je společným vývodem močové a pohlavní soustavy
 • průměrně měří 18-22 cm, šířka není stejnosměrná (3 fyziologická rozšíření, 4 zúžení)
 • kůže na povrchu je tenká, posunlivá, přechází v rezervní řasu – předkožku - preputium
 • močová trubice vstupuje do pyje - scrotum, probíhá uvnitř topořivých těles - corpus cavernosum a je zakončena v rozšíření – žaludu - glans penis

mechanismus erekce:

 • topořivá tělesa obsahují četné dutinky - kaverny, do kterých vstupují drobné tepénky a vystupují žíly
 • zvýšený přívod tekutiny – krve a omezený odtok krve způsobí vyplnění dutinek kavernosních těles krví s jejich následným zvětšením a tím i změnou velikosti pohlavního údu – erekci
 • jde o složitý reflexní děj s centrem v bederní míše a kontrolou ve vyšší nervové činnosti – mozkovou kůrou
Ženská pohlavní soustava

Ženské pohlavní ústrojí

Vaječníky - ovaria

 • jde o párový orgán vejčitého tvaru
 • velikost, vzhled a tvar kolísají dle věku a funkčního stavu
 • dospělá žena má vaječník velikosti 3-4cm, největší velikosti dosahují kolem 20.-30. rokem, pak se zmenšují a ve stáří dosahují 1/3-1/4 původní velikosti

stavba:

 • kůra – místo dozrávání ženských pohlavních buněk – vajíček
 • dřeň – zajištění výživy
 • povrch vaječníků je do puberty hladký, v době pohlavní aktivity se mění na hrbolatý vlivem folikulů a jizev po ovulaci. nezralá vajíčka jsou obklopena vrstvou folikulárních buněk
 • novorozenec – má cca 400 tis. zárodečných (primordiálních) folikulů
 • období puberty – redukce na 4 tis. primordiálních folikulů
 • období pohlavní zralosti (30 let) – dozraje 400 primordiálních folikulů v tzv. sekundární folikuly – Graafovy folikuly, které v sobě obsahují plně vyvinuté vajíčka schopné oplození

ovariální cyklus:

1. Folikulární fáze (růst, zrání a ovulace vajíčka)

 • epitelové buňky okolo vajíčka se množí tak, že původní shluk se mění na dutý váček

dutinka folikulu se zvětšuje díky folikulostimulujícímu (FSH) a luteinizačnímu hormonu stěna folikulu je endokrinní tkáň vaječníku a tvoří estrogeny, po prasknutí a vzniku žlutého tělíska tvoří progesteron. Kůra vaječníku obsahuje četné folikuly v různém stadiu vývoje, ale konečným stadiem je tzv. Graafův folikul (velikost 15-20 mm) ovulace = prasknutí Graafova folikulu a vyplavení vajíčka z vaječníku, nastává v polovině ovariálního cyklu (13. - 15. den menstruačního cyklu) prasknutí folikulu způsobí tlak tekutiny (obsahuje hormon estrogen zvaný estradiol) a následuje vyplavení zralého vajíčka do vejcovodu

2.Luteální fáze (tvorba žlutého tělíska)

 • dutina folikulu se vyplňuje množícími se epitelovými buňkami a vzniká útvar - žluté tělísko (corpus luteum)

Vejcovod - tuba uterina

 • 0,5 cm tlustý a 10-15 cm dlouhý orgán
 • obsahuje řasinkový epitel umožňující peristaltický pohyb pomáhající v cestě vajíčku
 • vajíčko putuje do dělohy asi týden (což je asi 100x pomaleji než spermie)

Děloha - uterus

 • jde o nepárový orgán hruškovitého tvaru
 • je uložena v malé pánvi mezi močovým měchýřem a konečníkem, je fixována závěsným aparátem svalového dna pánevního a děložních vazů

stavba:

 • tělo děložní – vyklenuje se dopředu
 • dno děložní – směřuje nahoru
 • rohy děložní – běží do stran – navazují na vejcovody
 • hrdlo děložní – tvoří přechod v pochvu, hrdlo je zakončeno otvorem – tzv. čípkem děložním,(tvar hrdla – kulatý u nerodiček, oválný u rodiček)
 • stěna děložní je 1,5cm tlustá a obsahuje 4 vrstvy (sliznici, svalovinu, vazivo a pobřišnici)
 • během těhotenství se stěna dělohy 8x zvětší a 20x zhmotní
 • sliznice je ovlivněna hormony – nárůst, zvýšené prokrvení, prasknutí – celý menstruační cyklus začíná kolem 13. roku věku a trvá zhruba do 50. let – období menopauzy - klimakteria

Menstruační cyklus

 1. menstruační fáze – 3-5 dní – nastává ztráta 50 - 150 mm3 krve, dochází k odlupování funkční sliznice dělohy, která se s krví dostává ven, ve vaječnících zaniká žluté tělísko a zároveň dozrává nový Graafův folikul
 2. regenerační fáze – nastává stažením cév a ukončením krvácení, trvá 2 dny, postupně pak nastává obnova děložní sliznice.
 3. proliferační fáze – je ovlivněna folikulačními hormony vaječníků, trvá asi 8 dní, postupně se zvyšuje sliznice dělohy, nastává ovulace.
 4. sekreční fáze – postupně narůstá a zkypřuje sliznice, děloha se připravuje k oplození a uchycení vajíčka, fáze trvá cca 14 dní (15.-28. den)
 5. fáze premenstruační – fáze ischemická, která trvá několik hodin, nejprve nastane stažení arteriol, přechodná místní nedokrvenost (ischemie) způsobí omezení přísunu kyslíku, degeneraci buněk sliznice, vaziva, žlázek a celkový enzymatický rozpad buněk, ischemie povolí, nastane opět kontrakce arteriol, překrvení sliznice a vlastní menstruace

Pochva - vagina

 • vývodná cesta dělohy
 • na předním místě vnějšího vyústění se nachází hrbolek clitoris, který má obdobnou funkci jako topořivá tělíska u muže
 • před ústím pochvy je pak ústí močové trubice
 • u žen, které ještě nesouložily je vlastní ústí pochvy kryto panenskou blánou hymen, tato blána tvoří „neúplný uzávěr“ umožňující odtok krve v průběhu menstruace
 • ohraničení pochvy – velké a malé stydké pysky labia majora et minora pudendi
 • při poševním vývodu jsou umístěny žlázky glandulas vestibulares majores et minores, které produkují vazký hlen udržující vlhkost poševního východu

Odkazy

Zdroje

Tento článek vychází z přednášky Anatomie, fyziologie a genetika na Katedře psychologie UK.

Zdroje obrázků

Doporučená literatura

 • Čihák, R.(2011) Anatomie. Praha: Grada
 • Merkunová, A.(2008) Orel, M. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: Grada
 • Orel, M., Facová, V. a kol. (2009)Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada
 • Repetitorium lékařské fyziologie. Praha: SPN, 1971.
 • Silbernagl, S., Lang, F.(2002)Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada
 • Šmarda, J. a kol.(2004) Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál