Pojednejte o síti identifikátorů bibliografických a autoritních informačních entit v aplikaci modelu FRBR

Stěžejní část studie tvoří detailní popis modelu, kterému se dle studie též říká model FRBR. Základ modelu tvoří entity. Entity jsou rozděleny do tří skupin:

1. Skupina (Bibliografické entity) 2. Skupina (Jmenné autoritní entity) 3. Skupina (Předmětové entity)
Produkty intelektuální nebo umělecké činnosti člověka.
 • Dílo
 • Vyjádření
 • Provedení
 • Jednotka

Entity nějakým způsobem odpovědné za intelektuální nebo umělecké entity.

 • Fyzické osoby
 • Korporace

Doplňkový soubor informačních entit

 • Pojem (myšlenka)
 • Předmět (fyzická věc)
 • Událost (událost)
 • Místo (místo)

… Jež mohou být předmětem díla

 • Identifikátory jednoduché: z kódu samotného nelze získat o entitě informace.
 • Identifikátory komplexní povahy: z kódu lze vyčíst informace o dané entitě – kód je smysluplný.
Ientif.png

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova