Politické vědy

Broken Books


Anotace: Broken Books je knižní nakladatelství, které se zaměřuje na politologii, ale také na filozofii či sociologii. Vydávají pouze knihy autorů, kteří je donutili zamyslet se.
Webové stránky: http://brokenbooks.cz/

Naše vojsko


Anotace: Naše vojsko vzniklo v roce 1945 a je to největší vojenské nakladatelství v České republice. Vydává se jak beletrie, tak i literatura faktu s vojenskou tématikou. Nakladatelství vydává také časopis Fakta a svědectví zaměřený na popularizaci událostí národních i světových dějin. Na svých stránkách prodává také knihy od nakladatelství AOS Publishing.
Webové stránky: http://www.nasevojsko.eu/

AOS Publishing


Anotace: Knižní nakladatelství, které vzniklo v roce 1990. Zaměřuje se na literaturu faktu a najdeme zde i knihy týkající se vojenství.
Webové stránky: http://aospublishing.cz/

KEY Publishing


Anotace: Nakladatelství se věnuje produkci odborné literatury se zaměřením nejen na monografii společenských věd. Vydává kvalitní a levně dostupné tituly pro studenty vysokých a středních škol.
Webové stránky: http://www.keypublishing.cz/

Academia


Anotace: Nakladatelství, které vzniklo v roce 1953, zaujímá přední místo mezi nakladatelstvími v naší zemi. Academia vydává literaturu faktu, příručky, vědecké monografie se zaměřením také na politiku.
Webové stránky: http://www.academia.cz/

SLON


Anotace: Slon neboli Sociologické nakladatelství založené v roce 1991. Nevěnuje se pouze sociologii, ale v hojné míře také politologii, sociální politiky a příbuzným oborům.
Webové stránky: http://www.slon-knihy.cz/

Brigadýr


Anotace: Malé nakladatelství, které vzniklo teprve v roce 2013. Brigadýr je primárně určen k vydávání autorské edice Bílá místa historie, ale vydává také publikace zaměřené na vojenskou techniku, opevnění a v neposlední řadě také vojenskou historii.
Webové stránky: http://www.knihy-brigadyr.cz/

Professional Publishing


Anotace: Nakladatelství odborné literatury, které se věnuje hlavně ekonomickému odvětví. Najdeme zde také publikace o veřejné správě.
Webové stránky: http://www.profespubl.cz/

Práh


Anotace: Nakladatelství Práh bylo založeno v roce 1991. Zaměřuje se na literaturu faktu, historii, beletrii a v neposlední řadě také politice.
Webové stránky: http://www.prah.cz/

Voenizdat


Anotace: Ruské vojenské nakladatelství Ministerstva obrany, které vzniklo v roce 1919. Vydává vojenskou techniku, historii, vědu a také vojenskou prózu.
Webové stránky: http://voenizdat.org/

Zahraniční nakladatelství

Taylor & Francis


Anotace: Mezinárodní společnost pocházející z Velké Británie, toto nakladatelství publikuje knihy a akademické vědecké časopisy z oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů. Je to divize společnosti Informa plc, vydavatelské a konferenční společnosti se sídlem ve Velké Británii..
Webové stránky: http://www.taylorandfrancisgroup.com/

Casemate


Anotace: Casemate se rozrostla a stala se vedoucím vydavatelstvím v oblastech vojenské historie, obranných studií a vojenské vědy v USA. Casemate má rozrůstající se pole vydavatelské působnosti pokrývající témata tak rozdílná jako Římská historie a dnešní současné konflikty. S rozrůstajícími tématy specializovanými na vojenskou historii Casemate distribuuje a nabízí knihy z mnoha vědních disciplín a polí působnosti, od historie po genealogii, od výtvarného umění po cestování a mnohem více.
Webové stránky: http://www.casematepublishers.com

Cambridge University Press


Anotace: Akademické nakladatelství a vydavatelství oficiálních dokumentů Univerzity v Cambridgi. Založeno bylo patentem Jindřicha VIII. v roce 1534 a od té doby nepřetržitě funguje, což jej činí nejstarším nakladatelstvím na světě. Cambridge Core – časopisy z oblasti sociálních věd, politiky, mezinárodních vztahů a filozofie.
Webové stránky: http://www.cambridge.org/

American History Press


Anotace: American History Press (AHP) je mladé a inovativní vydavatelství s primárním zaměřením na všechny aspekty americké historie.
Webové stránky: http://americanhistorypress.com/

University of Michigan Press


Anotace: The University of Michigan Press je životně důležitá složka vydavatelství UM Library Michigan, která je primárně divize akademického vydavatelství dané univerzity. Vydavatelství publikuje materiály v širokém rozsahu humanitních a socio-vědních disciplín; produkuje vzdělávací texty pro studentskou obec; publikuje informace které podporují porozumění veřejnosti mnoha citlivých politických, sociálních a kulturních problémů, kterým globální, multikulturní společnost čelí.
Webové stránky: https://www.press.umich.edu/

Penguin Books


Anotace: Penguin Group vydává pod širokou radou prominentních vydavatelských jmen a obchodních značek, mezi ně patří Viking, G. P. Putnam's Sons, The Penguin Press, Riverhead Books, Dutton, Penguin Books, Berkley Books, Gotham Books, Portfolio, New American Library, Plume, Tarcher, Philomel, Grosset & Dunlap, Puffin, a Frederick Warne.
Webové stránky: https://www.penguin.co.uk/

Vernon Press


Anotace: Nezávislé vydavatelství akademických knížek a monografií napříč společenskými vědami a humanitními obory, s rozvíjejícím se portfoliem, kritikou oceňovaných titulů z ekonomie, sociologie a filozofie.
Webové stránky: https://www.vernonpress.com/

Wild Dingo Press


Anotace: Založeno v roce 2010, Wild Dingo Press je zvučnou a základní silou v australském vydavatelském teritoriu a je hybatelem, který přináší osobní hledisko na problémy sužující náš svět. Wild Dingo Press momentálně akceptuje rukopisy jak z beletrie tak z literatury faktu s důrazem na příběhy jednotlivců, kteří dělají až neuvěřitelné věci, vystavení korupci a systémovým nedostatkům nebo jsou zbaveni svého práva či svých pravomocí. Wild Dingo Press je členem vydavatelské sítě zvané The Small Press Network autralské vydavatelské asociace.
Webové stránky: http://www.wilddingopress.com.au/

21st Century Publishing, LLC


Anotace: 21st Century je kurátor kreativní beletrie a literatury faktu. Jejich hlavními oblastmi zájmu jsou současné sociální problémy, zahrnující, ale neomezující se jen na politiku a politickou satiru, právní témata a problémy žen, sport a beletrii pro mladistvé.
Webové stránky: http://www.21stcenturypress.com/

39 West Press


Anotace: 39 West Press je nezávislé knižní vydavatelství se zaměřením na vydávání knih které povzbuzují kritické myšlení a prosazují konstruktivní debatu o klíčových společenských, kulturních, politických a ekonomických problémech ovlivňujících život ve Spojených Státech. Publikují knihy o umění, poezii, literární beletrii a kreativní literaturu faktu, a tím podporují pestrou škálu zkušeností a hlasů, včetně, ale bez omezení na lidi různých barev pleti, rozmanitosti pohlaví, osoby se zdravotním postižením, LGBTQIA, stejně jako etnických a kulturních menšin.
Webové stránky: https://39westpress.com/