Popište, co jsou to tzv. pravdivostní tabulky a jak jsou využívány při ověření, zda některá formule výrokové logiky je tautologií

Pravdivostní tabulky jsou nástroj pro zjišťování pravdivosti složených výroků. Pravdivostní ohodnocení výroku je buď 1 (pravda) nebo 0 (nepravda). Složený výrok je tautologií, jestliže v jeho pravdivostní tabulce jsou samé jedničky pro všechny kombinace hodnot výrokových formulí. Naopak je kontradikcí pokud obsahuje samé nuly. Pokud obsahuje někde jedničky a někde nuly jedná se o splnitelnou formuli. Ke každé spojce logiky je přiřazena tabulka vyjadřující, za kterých pravdivostních ohodnocení je složená formule pravdivá.

Příklad

Vlogikawikisofia0125.png

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova