Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je

ISBD (International Standard Bibliographic Description)

 • Soubor mezinárodně dohodnutých jednotných pravidel pro uvádění prvků bibliografického popisu různých druhů dokumentů, pro uvádění tzv. Předepsané interpunkce označující tyto prvky a pro jejich pořadí. Soubor zahrnuje obecná pravidla ISBD (G), pravidla pro monografie ISBD (M), pro seriálové dokumenty a jiné pokračující zdroje ISBD (CR), pro tištěné hudebniny ISBD (PM), pro staré tisky ISBD (A), pro kartografické dokumenty ISBD (CM), pro elektronické zdroje ISBD (ER), pro neknižní materiály ISBD (NBM), pro části dokumentů atd.
 • Začala vznikat v 70. Letech
 • Jednotná pravidla pro bibliografický popis po stránce obsahové i formální = definuje strukturu i obsah polí na katalogizačním lístku a interpunkci.
 • Neodrazila se v Nádvorníkových pravidlech.
 • Experimentálně použita r. 1982, provozně pak od roku 1983 pro záznamy české národní bibliografie.
 • Významný mezník v dějinách katalogizace. Roku 1969 se konalo Mezinárodní setkání katalogizačních expertů (International Meeting of Cataloguing Experts) v Kodani, organizováno IFLA Komisí pro katalogizaci. Ze setkání vzešla rezoluce k vytvoření standardu regulujícího formu a obsah bibliografického popisu. Potřebu zvýšil tlak na mezinárodní výměnu záznamů. Tak vznikl první mezinárodní bibliografický standard známý pod zkratkou ISBD. Na rozdíl od katalogizačních pravidel však řeší pouze stránku bibliografického popisu a struktury záznamu bibliografického popisu, tzn. Interpunkci a pořadí údajů na katalogizačním lístku.


Vývoj

 • 1969 – Mezinárodní setkání katalogizačních expertů (Internation Meeting of Cataloguing Experts) v Kodani, organizováno IFLA Komise pro katalogizaci
 • 1971 - ISBD(M)
 • 1973 - mnoho národních bibliografií, přeloženo z angličtiny => připomínky
 • 1974 - První standardní edice (First standard edition) ISBD(M)
 • 1975 - návrh vytvořit bbg. Popis vhodný pro všechny druhy dokumentů =>
 • 1977 - ISBD(G) => 1978 ISBD(M) První standardní revidované vydání
 • 1977 - ISBD(CM), ISBD(NBM), ISBD(S)
 • 1988 - ISBD(CF) -> ISBD(ER) 1997

ISBD neobsahuje (neřeší) návody na selekční prvky, podpora ze strany IFLA!

Hlavní cíle ISBD:

 • Mezinárodní spolupráce při výměně záznamů (sdílená katalogizace)
 • Odstraněni jazykových barier
 • Snaha o vytvoření celosvětově platných pravidel + jejich sjednoceni
 • Jednoznačně identifikovat dokument
 • Pomoc při konverzi bibliografickych záznamů do strojem čitelné podoby

Struktura ISBD


 • 1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
 • 2. Oblast údajů o vydání
 • 3. Oblast specifických údajů
 • 4. Oblast nakladatelských údajů
 • 5. Oblast údajů fyzického popisu
 • 6. Oblast údajů o edici
 • 7. Oblast poznámek
 • 8. Standardní (nebo alternativní) čísla a údaje o dostupnosti [1]

Záznam dle ISBD
Hlavní záhlaví

Hlavní název [obecné označení druhu dokumentů] : další názvové informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. – Označení vydání. – První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. – Rozsah. – (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice.) – Poznámky.[2]

AACR

Anglo-americká katalogizační pravidla (Anglo-American Cataloguing Rules), vyvinuta organizací ALA (American library asociation), vyšla v roce 1966. V roce 1978 vyšlo druhé vydání pravidel, tedy AACR2R.[3]

AACR2R

 • Pravidla pro automatizovaný systém, hledaní nového způsobu organizace znalosti
 • Určuje, jak vytvořit celý katalogizační záznam (včetně záhlaví), určuje jak a odkud vybrat popisné údaje a jak je správně zapsat
 • Definují strukturu i obsah polí bibliografického popisu, dále volbu a tvorbu selekčních údajů; interpunkci
 • Přizpůsobují se pravidlům ISBD

Cíle: poskytnout katalogizátorům instrukce pro vytvořeni záznamu dokumentu ve strojem čitelné podobě při dodržovaní normativů

Struktura AACR2R


2 části:

 • Bibliograficky popis - Založen na ISBD, pro různé druhy dokumentů
 • Záhlaví, unifikované názvy a odkazy (tvorba selekčních údajů) - Blíže k Pařížským principům


Záznam dle AACR2R
Hlavní název / první údaj o odpovědnosti, pokud se liší od hlavního záhlaví formou nebo počtem nebo pokud záhlaví chybí. -- Označení vydání. -- Specifické údaje (nebo druh publikace). -- První nakladatel, datum vydání. -- Rozsah popisné jednotky. -- Poznámky. -- Standardní číslo[4]

Bibliografická úroveň

 • Velmi důležité - monografie, seriál, analytikum => popisná jednotka

Obecné označení druhu dokumentu (seznam 1)

 • Braillovo písmo, kartograficky dokument, elektronicky zdroj, grafika, rukopis, mikrodokument, film, smíseny dokument, hudebnina, objekt, zvukový záznam, text, videozáznam

Vývoj

 • 1988 - nové druhy dokumentů, revize - kontinuální - vyžaduje po určité době nové vydání, vydání na volných listech i v knize
 • 1998 – další revize…
 • 2001 – kompletní revize kapitoly 9 (el. Zdroje), 12 (pokračující zdroje), 3 (kartografické materiály)
 • Aktualizace ukončena – práce na: RDA
 • Používá se doteď, poslední revize v ČR v r. 2005, čeká se na zcela nová pravidla – RDA

RDA

 1. popisná část - založena na ISBD, pro různé druhy dokumentů
 2. záhlaví, volba selekčních údajů - blíže k pařížským principům.

RDA


Pravidla vznikla jako nástupce AACR2R, vývoj probíhal od roku 2005 a definitivní verze byla publikována roku 2010. Pravidla RDA vychází z modelů FRBR a FRAD.[5]

Struktura RDA


2 části:

 1. část - atributy
 2. část - vztahy

Celkem jsou tyto části rozděleny do 10 sekcí.[5]

Rozdíly mezi AACR2R a RDA

 • Rozšíření pramenů popisu - lze brát informace nejen z titulní strany, ale také z dalších částí popisovaného zdroje.
 • Rodinné vztahy a římské číslice jsou brány jako součást jména a nepouze jako zkratka.
 • Změna zápisu dat v záhlaví jmenných autorit.
 • Změna u korporací - týká se hlavně akcí[6]

Rozdíly mezi RDA a AACR2R ale nejsou razantní.


Zdroje

Reference

 1. ISBD. Praha, 2008. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/soubory/fond/isbd-cr2008.pdf/view
 2. Záznam dle ISBD. Národní knihovna České republiky. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/roztridit/isbd-zazanam
 3. AACR2. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/AACR2#AACR2R
 4. Sémantické aspekty katalogizace. Dostupné také z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js14/katalogizace/web/pages/10-obecna-pravidla.html
 5. 5,0 5,1 Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21. Národní knihovna České republiky. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
 6. Rozdíly mezi AACR2R a RDA. Národní knihovna České republiky. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rozdily-mezi-aacr2r-a-rda

Související články

Identifikační popis

Klíčová slova

katalogizační pravidla, AACR, ISBD