Porod

 • vždy v historii byla snaha pomoci matce v bolestech při porodu a připravit ji na to (zaleželo na kulturním kontextu) → snaha o hypnózu, léky na uspání, ale zjistili, že žena musí být mentálně při smyslech, jde to lépe
 • rozpor, jestli vyžívat technických vymožeností × přirozený porod; usnadnit porod matce × usnadnit ho dítěti (tendence ve Francii)
 • pol.19. stol využívání utlumení rodičky (spory o tom), tento spor ukončil Pius XII., že se mají užívat utlumovaní prostředky jen při komplikacích
 • 1878 – 1. hypnóza na zmírnění bolesti (Charcotova)
 • u porodu se příliš neosvědčila, protože matka pod hypnózou příliš nespolupracuje
 • byla nahrazena sugescí v bdělém stavu
 • Otto Rank - 1923 - "Trauma zrození" (psychoanalýza)
 • Grand Dick Read – 1933 – přirozený porod
 • „žena by neměla bolesti, kdyby se dokázala uvolnit“
 • snahy zmírnit bolest vyvolají naopak další spasmy a strach
 • metodika k uvolnění těla i mysli rodičky:
 1. didaktická část - seznámení s průběhem, fyziologií porodu
 2. mentální relaxace = terapeutická
 3. psychoterapeutická - kladný vztah s jejím porodníkem
 • Platonov, Nikolajev, Velvovsky
 • vycházejí z Pavlovových myšlenek
 • Velvovsky – 1949 – Psychoterapeutická příprava žen k porodu (dnes hodně rozšířené)
 • podmíněný reflex = bolest při porodu
 • účelem je vytvořit reflex zbavující strachu
 • v rámci přípravy ženu dobře vzdělat a nabudit aktivitu + mentální vedení lékaře (přesvědčit ženu, že ona by to zvládla kdekoli a sama a že on je tam jen jako takový jistič)

Frederick Lamaz

 • vycházel z Rusů
 • porod je normální a přirozený
 • zážitek z porodu hluboce ovlivní
 • žena ví, co je pro ni nejlepší
 • ženina sebedůvěra může být změněna během porodu
 • rodit bez rutinních medicínských intervencí (silné medikace, nastřižení branky) – ženy na ně nejsou dotázány
 • fyziologický porod může bezpečně proběhnout i doma
 • předporodní kurzy – ulehčuje ženě zvolit formu péče
 • relaxační cvičení
 • specifické dýchání (rychlé a povrchní)

Frederick LeBoyer

 • žák Lamaze
 • „porod bez násilí“; vnesl sem rovinu, jak to prožívá dítě (např. šok z ostrého světla, ze stavu bez tíže se dostane do tíže, z tepla do chladu…)

Michel Odent [Odon]

 • byl trochu kontroverzní, byly vedeny vyrocené debaty kolem porodů do vody (on byl pro)
 • kritici tvrdí, že tím, že dítě dojde k efektu “vývěvy” se nastartuje dechový automatismus a zde by to mohlo vést k dechovým arytmiím, kašlavému reflexu
 • „vrátit porod ženám“
 • aby měly možnost chovat se instinktivně
 • žádná cvičení, profilace apod., přestaňme brát ženu jako pacientku, nenuťme ji chodit na prohlídky
 • odmítá ultrazvuk, vyšetření plodové vody
 • paradoxně se ale třeba staví proti tématu otec u porodu, protože ženy se v přítomnosti svého sexuálního partnera neuvolní a snaží se držet v roli atraktivní ženy (racionální sebekontrolující stav)

Fyziologický porod

 • porod je děj, při kterém je plod vypuzen z mateřského organizmu a oddělí se od matky
 • začátek porodu se počítá od doby, kdy se děloha začne pravidelně stahovat a začnou se otevírat porodní cesty
 • za konec porodu se považuje vypuzení placenty
 • pro rodičku bývají obvykle známkou začínajícího porodu pravidelné stahy dělohy, někdy začíná porod odtokem zkrvavělého hlenu nebo odtokem plodové vody
 • zda porod již opravdu začal je možné stanovit pouze vyšetřením
 • podle našich zvyklostí probíhají porody v porodnických odděleních nemocnic, většinu porodů vedou porodní asistentky a za výsledek porodu je zodpovědný lékař
 • během porodu je doporučeno pravidelným vyšetřováním sledovat jeho průběh, monitorovat stav plodu a sledovat stav rodičky
 • v rámci těchto doporučení je poměrně velká volnost, tudíž se konkrétní praxe liší podle jednotlivých ústavů
 • účelem sledování je včas rozpoznat a vyřešit hrozící komplikace a pomoci rodičce zvládnout námahu, bolest a stres, které bývají s porodem spojené

Zdroje