Porodní fáze

První doba - otevírací

 • vlivem děložních kontrakcí otevírají porodní cesty
 • tato fáze trvá průměrně 6-8 hodin
 • stahy děložní se zesilují, intervaly mezi nimi zkracují, v závěru bývají kontrakce po 2-3 minutách
 • branka děložní, která bývá na začátku porodu uzavřená, se roztahuje na přibližně 10 cm
 • hlavička plodu postupuje do malé pánve
 • personál porodního sálu v pravidelných intervalech vyšetřuje přes pochvu, jak otevírání porodních cest a postup hlavičky probíhá a kardiotokografem, což je přístroj na zaznamenávání děložních stahů a srdeční akce plodu, monitoruje stav plodu
 • rodička se může v první době volně pohybovat a chovat způsobem , který ji nejvíce vyhovuje, ve většině ústavů může mít u porodu blízkou osobu
 • protože samy kontrakce děložní, rozpínání porodních cest a tlak postupující hlavičky na okolní orgány bývají obvykle vnímány bolestivě, je úkolem personálu porodního sálu i tlumení bolesti
 • k ovlivnění porodních bolestí je možné užít nefarmakologické metody jako jsou změny polohy, masáže či aplikace tepla nebo chladu na určité oblasti těla, teplá sprcha, teplá lázeň, sugesce či hypnóza, akupunktura, akupresura, elektroanalgezie
 • k farmakologickým metodám patří celkově aplikované léky proti bolesti ve formě injekcí nebo čípků, inhalace analgetických plynů, obstřiky bolestivých míst, či aplikace analgetických látek do páteře ve formě epidurální nebo spinální analgezie

Druhá doba - vypuzovací

 • plod prochází porodním kanálem, který je tvořen pánevními kostmi, dolní částí dělohy a pochvou
 • tato fáze porodu trvá od 5 do 120minut
 • plod je zpočátku vypuzován děložními stahy a v závěru i vědomým tlačením rodičky
 • během prostupu měkkými částmi porodních cest je někdy potřeba tkáně nastřihnout, v některých případech se natrhnou
 • na závěr porodu lékař případné poranění sešije

Třetí doba

 • během několika minut se slabšími kontrakcemi odloučí a vypudí placenta

Předčasné porody nejčastější:

 • u vyučených dělnic
 • u pomocných dělnic
 • u svobodných matek – zde se projevuje i vyšší novorozenecká úmrtnost (podvědomá nechtěnost apod.)
 • zaměstnání – ženy pracující i po 28. týdnu těhotenství = 11%, ženy, které jsou doma jen 4,7%

Nepříznivé okolnosti pro předčasný porod:

 • nepříznivé ekonomické podmínky
 • riziko se zvyšuje s dojížděním, zvedáním břemen, kontakty s infekcemi, stresem
 • špatné rodinné zázemí: vztahy s vlastní matkou, partnerem

Zdroje