Portál:Informační studia a knihovnictví/Studia nových médií

Povinné státnicové předměty

Informační věda
Filosofie a nová média
Informační politika

Volitelné státnicové předměty

Digitální kultura
Informační design
Interaktivní média

Výše uvedené povinné i volitelné státnicové předměty jsou relevantní pro studující přijaté dle akreditace od roku 2006/2007. Informace o studijním plánu jsou dostupné prostřednictvím fakultní aplikace dostupné na adrese http://plany.ff.cuni.cz > jednoobor > navazující magisterské > Studia nových médií > patřičný rok přijetí.

Tato wiki obsahuje více či méně podrobně a kvalitně vypracované otázky, neváhejte do ní prosím přispět, byla vytvořená vámi a pro vás. Otázky vychází z tohoto přehledového dokumentu, který je uveřejněn na webových stránkách oboru.


Další oborová témata v této wiki

Human-computer Interaction (HCI)