Portály v informační vědě a knihovnictví

Elektronické portály v informační vědě a knihovnictví

Elektronické studijní texty ÚISK

přístup:http://texty.jinonice.cuni.cz

Informační portál pro studenty informační vědy a knihovnictví poskytující indexované výukové materiály v PDF.

Informace pro knihovny - portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

přístup:http://knihovnam.nkp.cz

Informační stránky a publikační místo Knihovnického insitutu, přináší přehled všech důležitých oborových a informačních zdrojů a je virtuálně propojen s Oborovou bránou Knihovnictví a informační věda.

Jednotná informační brána - Info

přístup: http://info.jib.cz

Více informačních zdrojů pod jedním rozhraním. Informace jsou rozčleněny do dvou kategorií pro uživatele a pro knihovny.

Knihovnické konference, semináře a vzdělávací akce

přístup:http://old.stk.cz/Akce

Portál shrnující všechny akce, konference a semináře informačních pracovníků a knihovníků v ČR a ve světě.

Kramerius

přístup: http://kramerius-info.nkp.cz

Portál s informacemi o stavu digitalizace informačních zdrojů v ČR.

Národní digitální knihovna

přístup:http://www.ndk.cz/narodni-dk

Souhrn informací o projektech uchovávání národního kulturního dědictví. Propojuje projekty Manuscriptorium, Kramerius a Webarchiv.

Oborová informační brána Knihovnictví a informační věda

přístup:http:/kiv.jib.cz

Retrospektivní konverze katalogů českých knihoven

přístup: http://retrokon.nkp.cz

Portál o konverzi bibliografických záznamů z lístkových a svazkových katalogů do elektronické podoby.

Portál knihovní a informační vědy encyklopedie Wikipedia

přístup: https://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Informační_věda_a_knihovnictví

Jeden z "featured portals" na Wikipedii. Integruje všechna již stvořná hesla v rámci oboru.

Knihovní portál UNESCO

přístup: http://www.unesco.org/library/

Mezinárodní brána k informacím pro knihovníky a uživatele knihoven. V podstatě se jedná o webový adresář s odkazy na knihovny a knihovní asociace. Zahrnuje webovou diskuzi a uživatelé mohou sami přidávat odkazy.

Reference:

1. LEDÍNSKÝ, Martin. Portály v oboru informační a knihovní vědy: analýza a hodnocení významných systémů doma a ve světě. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Bohdana Stoklasová.

2. KRISTENOVÁ, Lenka. Elektronické informační zdroje z oboru informační věda a knihovnictví dostupné online. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně. Vedoucí práce Petra Hornochová.


Zahraniční nakladatelé v oboru: Knihovnictví, informační věda, archivnictví

De Gruyter
https://www.degruyter.com/
Přes 1000 titulů z oboru informační věda a knihovnictví.Globální vědecké nakladatelství De Gruyter se zavazuje k co nejširší distribuci svých časopisů i do neziskových institucí v rozvojových zemích, prostřednictvím dohody mezi Mezinárodní sítě pro dostupnost vědeckých publikací (INASP).


Brill
http://www.brill.com/
Holandské nakladatelství Brill, které bylo založeno v roce 1683 a v roce 2013 oslavilo již 330 let své existence, je druhým nejstarším nakladatelstvím na světě (hned po Oxford University Press). Brill publikuje především v oblasti humanitních a společenských věd (pod značkami Brill, Hotei Publishing a Global Oriental), mezinárodního práva (Martinus Nijhoff) a ve vybraných oborech přírodních věd. Pod značkou IDC Publishers vydávané primární zdroje a kolekce raritních materiálů jsou teď zastřešeny vydavatelstvím Brill. Od prosince 2011 mají uživatelé k dispozici rozhraní BrillOnline Discovery, které umožňuje vyhledávat v online informačních zdrojích Brillu.


Springer
http://www.springer.com/gp/computer-science/
Na těchto stránkách najdete Springer časopisy a knihy ze všech oblastí výpočetní techniky. Springer vydává řadu prestižních časopisů o informatice, včetně několika zcela volně dostupných časopisů.


Libraries Unlimited
http://www.abc-clio.com/LibrariesUnlimited.aspx
Unlimited kolekce poskytuje odborné pokrytí témat, která řeší síť akademických a veřejných knihoven, od akvizice a vedení kolekce pro katalogizaci a informační systémy. Podpora komunity knihovníků od profesionálů, kteří nepřetržitě prozkoumávají nové směry a získávají nové dovednosti. Podpora pro celoživotní profesní vývoj knihovníků.


Neal-Schuman Publishers
http://www.neal-schuman.com/catalogs
Neal-Schuman Publishers, Inc. je vydavatelství Americké knihovní asociace. Publikuje odborné knihy určené pro archiváře, knihovníky a obecně pro rozvoj znalostí z oboru.


Rowman Littlefield
https://rowman.com/RLPublishers
Široká nabídka knih z oboru knihovnictví a informační vědy pro veřejné, akademické, speciální a školní knihovny, archivy, poskytovatele databází a další informační centra. Knihy zde nabízené se pohybují od základních a praktických příruček až k pokročilým pracím.


The MIT Press
https://mitpress.mit.edu/
MIT Press je jediným univerzitním vydavatelstvím ve Spojených státech orientovaným na vědu a techniku. Vydává více než 220 nových knih ročně a více než 30 časopisů, např. i z oblasti informačních studií.


Routledge
https://www.routledge.com/
Globální vydavatel kvalitních akademických knih, časopisů a online referencí. Routledge je předním světovým akademickým nakladatelstvím v oboru humanitních a společenských věd.


Bloomsbury
http://www.bloomsbury.com/uk/
Librarians & Researchers Na této stránce naleznete zdroje, knihy, hlavní referenční práce a online knihovnu.


Cornelsen
http://www.cornelsen.de/home/
Cornelsen Publishing je jedním z předních poskytovatelů vzdělávacích médií v Německu.

OverDrive
The Greenwood Library Management Collection
https://www.overdrive.com
Jeden z největších katalogů digitálního obsahu na světě.


TFPL Publishing
https://www.tfpl.com
TFPL je globálním lídrem trhu v oblasti náboru, školení a poradenství v oblasti znalostí a informací. Založena v roce 1985, společnost poskytuje kompletní řešení pro znalostních a informačních problémů - ať už lidí, procesů nebo v souvislosti s technologiemi.